29
Okt
Generalforsamling: Væk fra tankegangen …

Nedenstående pressemeddelelse er udsendt den 29. oktober 2014

PRESSEMEDDELELSE

Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014:
Væk fra tankegangen om, at alt betales forlods

Det samlede afgiftstryk skal lettes, og vi skal væk fra tankegangen om, at alt betales forlods. Sådan vil meldingen fra Patriotisk Selskab lyde i aften, hvor selskabet afholder sin generalforsamling nr. 204.

”Landbruget har brug for ægte erhvervsvenlig politik, hvis det skal lykkes at ændre kursen fra et efterhånden ubæredygtigt til et bæredygtigt landbrug, som de finansielle parter igen tør finansiere og bakke op om”.

Sådan vil det lyde fra bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, når Patriotisk Selskab i aften holder generalforsamling. I sin beretning vil formanden ikke lægge skjul på, at det danske skatte- og afgiftssystem udgør den absolut største belastning for erhvervet.

– Det er som udgangspunkt ikke de enkelte politiske tiltag, der spænder ben for erhvervets vækst og udvikling, men derimod den samlede ”pakke”: Den pressede konkurrenceevne, afgiftstrykket, den hårde beskatning og de høje produktionsomkostninger.

– Der er behov for, at det samlede afgiftstryk lettes, og at systemet ændres. Vi skal væk fra tankegangen om, at alt betales forlods – uden kompensation. Og dét sker kun via politisk vilje, handlekraft og mod til at tænke langsigtet, vil Peter Cederfeld de Simonsen understrege i sin beretning.

På generalforsamlingen vil formanden bl.a. komme med følgende meldinger:

  • ”Befolkningen synes at være mere med landbruget end imod, og der er kommet en større forståelse af landbrugets betydning for det danske samfund. På dét felt har vi taget et vigtigt skridt i en rigtig retning”.
  • ”Det lange seje træk er altafgørende. Det nytter ikke, at erhvervets skiftende ministre hver især skal sætte deres personlige fodaftryk. Denne svingdørs-politik fremmer på ingen måde fremtidsperspektivet og erhvervets sammenhængskraft. Det er en hån mod erhvervet”.
  • ”Hvis den danske regering vitterligt ønsker at sikre et sundt og økonomisk bæredygtigt landbrugserhverv, så var den reducerede EU-hektarstøtte blevet kompenseret i den hårde jordbeskatning. Men nej. Nu presses dansk landbrug yderligere, og den negative spiral fortsætter”.
  • ”Det er ikke ”kun” planteproduktionen, der lider. Også husdyrproduktionen rammes hårdt, når der mangler kvælstof til afgrøderne, og der derfor må importeres mere og mere soja for at dække behovet. Det siger sig selv, at det har store økonomiske konsekvenser. Og hvor godt er det for miljøet, at der må importeres soja tværs over Atlanten”?
  • ”De stærkt svingende konjunkturer understreger, hvor skrøbeligt fundamentet er. De understreger behovet for bedre indtjeningsmuligheder og en styrkelse af likviditeten, og de understreger behovet for, at det samlede afgiftstryk lettes, og at systemet ændres”.
  • ”Velfærd kræver vækst i økonomien. Og vækst kræver gunstige rammevilkår for det erhvervsliv, som skal sikre det økonomiske fundament. Så enkelt hænger det sammen. Men så enkelt bliver det ikke håndteret af regeringen og det politiske Danmark”.
  • ”De kommende år ser lidt dystre ud, når man ser på markedsforventningerne. De få lempelser, der har været på afgiftsfronten, overskygges fuldstændig af flere forringelser – hvoraf omfordelingen af EU-støtten er den absolut mest mærkbare på den lange bane”.

 

For yderligere oplysninger – kontakt:
Patriotisk Selskabs kommunikationsansvarlige direktionsassistent Charlotte Poder, tlf. 2443 1302

Formandens mundtlige beretning er vedhæftet denne mail. Vær opmærksom på, at hverken information fra formandens mundtlige beretning eller fra pressemeddelelsen må offentliggøres før klokken 20 i aften.

Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 – bestyrelsens mundtlige beretning

Pressemeddelelse -Generalforsamling 2014