10
Mar
Generationsskifte: Ingen grund til panik

Landbrugsavisen konkluderede onsdag den 9. marts, at en dom fra Højesteret gør det sværere at overtage forældrenes gård, idet plus-minus (+/-) 15 procent-reglen i det konkrete tilfælde blev vurderet som ikke gældende. Nu er der dog kommet mere information om sagen frem i dagens lys.

Først og fremmest omhandler sagen værdiansættelsen af et dødsbo. Derudover har Højesteret fastslået, at +/- 15 procent-reglen stadig kan anvendes ved værdiansættelsen af dødsboer, med mindre der foreligger særlige omstændigheder. Det gjorde der i den omtalte sag.

Særlige omstændigheder kan bl.a. være, hvis virksomheden har været til salg, mens boet er blevet behandlet, hvis der er foretaget ændringer på ejendommen, hvis der er sket et efterfølgende salg, eller hvis der er en skævdeling mellem arvingerne.

I modsætning til pressens udmelding giver dommen ikke umiddelbart anledning til ny praksis, idet der ikke ændres på praksis vedrørende reglens anvendelse ved overdragelse i levende live og gaveafgiftsbeskatning.

Hos Patriotisk Selskab mener vi derfor ikke, at der er nogen grund til panik. Men vi opfordrer naturligvis altid til, at generationsskiftet planlægges i god tid, så det kan sikres, at virksomheden bliver overdraget på den mest hensigtsmæssige/billigste måde med færrest muligt omkostninger.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med generations- eller ejerskiftet her.

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen.