04
Jun
Generationsskifte nu eller vente?

Af seniorkonsulent Karsten Sørensen

Den nuværende regering har vedtaget en nedsættelse af gave- og arveafgifterne for erhvervsmæssige aktiver fra 15 % til 5 %. Nedsættelsen sker trinvist, så den er 7 % i 2018, 6 % i 2019 og endelig 5 % i 2020. Spørgsmålet er hermed, om du skal gennemføre dit generationsskifte nu eller vente på en lavere afgift?

Når du/I skal vurdere, om det kan betale sig at vente med en overdragelse, til nedsættelsen er fuldt indfaset, skal der tages flere forhold i betragtning end den ene eller to procent, der kan spares ved at vente til 2020.

Først og fremmest er det vigtigt at huske, at ikke alle aktiver er omfattet af nedsættelsen. Aktiver, der ikke er omfattet af nedsættelsen, er fx boligejendomme og værdipapirer, mens landbrugsejendomme som hovedregel er omfattet. I denne artikel kan du læse mere om, hvorvidt din landbrugsejendom er omfattet.

Derudover har ”rød blok” i folketinget givet udtryk for, at de vil rulle nedsættelsen tilbage, hvis de kommer til magten.

Pr. den 1. januar 2020 kommer der et nyt vurderingssystem for landbrug, som du også skal have med i din vurdering af tidspunktet for generationsskiftet.

Som reglerne er nu, kan en ejendom overdrages til en værdi, der ligger inden for plus/minus 15 procent af den seneste offentlige vurdering. Efter 1. januar 2020 skal der anmodes om en vurdering af ejendommen, når der skal overdrages i familiehandel, og vurderingen kendes dermed ikke på forhånd. Dette vil der komme en artikel om senere.

Der er således en betydelig risiko for, at det kan bliver dyrt at vente på at få den sidste nedsættelse af bo- og gaveafgiften med. Hvis ejedommens værdi sættes op, er det jo ikke kun gaven, der forøges, men også ejendomsavancen.

Eksempel: Her bør du overveje, om der skal generationsskiftes inden 1. januar 2020
Herunder giver jeg et eksempel på en ejendom, hvor det bør overvejes at gennemføre generationsskiftet, inden det nye ejendomsvurderingssystem træder i kraft:

En ejendom, der i dag er vurderet til 30 mio. kr., kan i familiehandel inden den 1. januar 2020 overdrages til 25,5 mio. kr. Hvis 10 mio. kr. af købsprisen gives som gave, udgør gaveafgiften 600.000 kr.

Hvis ejendommen fx stiger i værdi, så overdragelsesprisen i 2020 er 28 mio. kr., vil gaven forøges til 12,5 mio. kr. Afgiften forøges ganske vist kun til 625.000 kr., men samtidig forøges ejendomsavancen med 2,5 mio. kr., hvilket vil udløse en skat på godt 1 mio. kr.

Mange overdrager en del af virksomheden via et gældsbrev. Men da nedsættelsen af gaveafgiften, som nævnt ovenfor, ikke omfatter værdipapirer, kan det også overvejes at undlade gældsbrevet (eller nedsætte værdien af det) og i stedet give en større gave ved overdragelsen. Hvis et pante- eller gældsbrev efterfølgende eftergives som gave eller falder i arv, skal afgiften heraf afregnes med 15 %.

Der er således mange individuelle forhold, der skal tages i betragtning, når overdragelsestidspunktet fastlægges.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig (Karsten Sørensen) eller din daglige rådgiver.

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. Her kan du læse alle de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.