17
Jan
Genopdyrkningsretten gøres permanent

Genopdyrkningsretten er blevet gjort permanent – en lovændring, som Patriotisk Selskab har en stor aktie i.

Et forslag til ændring af loven om drift af landbrugsjord er fremsat. Forslaget betyder, at du fremadrettet bedre kan sikre dig mod, at dine arealer bliver fredede efter Naturbeskyttelseslovens § 3, hvis de ligger urørt hen.

I praksis betyder det, at den tidsmæssige begrænsning på 15 år, der indtil nu har været på genopdyrkningsretten, fjernes. For at undgå, at det pågældende areal risikerer at blive § 3-fredet, kræver det dog fortsat, at der anmeldes en genopdyrkningsret på arealet.

Hos Patriotisk Selskab var vi med denne kronik af seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen i Politiken den 21. januar 2016 med til at sætte fokus på, hvordan Naturbeskyttelseslovens § 3 reelt gør det umuligt for landmænd at lade jord ligge urørt hen til gavn for naturen. Som reglerne er i dag, vil et ekstensivt og fugtigt areal almindeligvis vokse ind i § 3 i løbet af 10-15 år, hvilket kun kan undgås ved en omlægning hvert 10. år eller anmeldelse af 15 års genopdyrkningsret. Af disse to muligheder har de fleste landmænd valgt omlægning, da det er den sikreste løsning – hvor man ikke skal holde styr på en 15 års tidsbegrænsning med risiko for forglemmelser m.v. Noget, der i øvrigt kan forårsage beskyttelse af ellers anmeldte arealer.

Vi er i det store billede glade for, at der med lovændringen er blevet lyttet til os, og at der nu er færre forhindringer for landmænd, der vil lave mere natur. Vi opfordrer dog politikerne til fremadrettet at arbejde hen mod en grundlæggende ændring af Naturbeskyttelsesloven og landzoneadministrationen, så landmænd og andre nemt og risikofrit kan etablere søer og naturområder uden at skulle frygte for økonomiske restriktioner og indgreb i deres bedrifter.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen.