17
Maj
Genregistrering af § 3 områder

Af miljøkonsulent Kristian Petersen   

Genregistrering af § 3-områder i syv forsøgskommuner, herunder Odense, kan betyder, at kommunen henvender sig om nye § 3-områder eller om uoverensstemmelser, der kan betyde fysiske reetableringer eller anden lovliggørelse i form af f.eks. dispensationer.

Odense Kommune har som en af syv kommuner været med i en forsøgsordning, hvor Naturstyrelsen har screenet luftfotos over hele kommunen, og på den baggrund genregistreret alt, hvad der måtte ligne § 3-områder. Denne screening er efterfølgende sendt til Odense Kommune, som er gået i dybden med de enkelte sager, bl.a. via feltstudier.

De oprindelige 1.200 sager fra Naturstyrelsen er som følge af Odense Kommunes arbejde grundlæggende inddelt i fire kasser. Nogle områder er sorteret fra, andre er godkendt uden yderligere kommentarer, andre er registreret som nye § 3-områder, mens atter andre er registreret som uoverensstemmelser. Det er de to sidste kategorier, der er interessante her.

Ejerens eget ansvar
Nye § 3-områder er kommunen nemlig ikke forpligtet til at oplyse ejerne om, men kommunen agter dog at oplyse om det i de store sager, hvilket naturligvis er en udefinerbar grænse. Der er registreret 294 nye vandhuller og 103 hektar eng, mose og overdrev, og det er ejerens eget ansvar at være opmærksom på, om der er § 3-områder på ejendommen. Det kan evt. gøres via GrundkortFyn.dk.

Hvis der er uoverensstemmelser, defineres en sådan som et område, der tidligere har været registreret som § 3, men hvor omfanget i dag ser betydeligt anderledes ud. I Naturstyrelsens undersøgelse var der registret 375 sager, hvoraf Odense Kommune vurderer, at 110 sager kræver en form for opfølgning fra kommunens side, hvilket vil sige, at der kan blive tale om fysiske reetableringer eller anden lovliggørelse f.eks. i form af dispensationer.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om Odense Kommune i løbet af de næste 16 måneder henvender sig i sådan en sag. Vi er selvfølgelig klar med råd og vejledning, hvis der er behov for det.

I løbet af de næste par år følger resten af landets kommuner efter de syv forsøgskommuner.

For yderligere oplysninger – kontakt miljøkonsulent Kristian Petersen.