06
Dec
Giv afgiftsfri gaver til familien

Som forælder har du i 2019 mulighed for at give afgiftsfri gaver på op til 65.700 kr. til hvert af dine børn, stedbørn og børnebørn. Det gælder begge forældre. Tilsvarende kan I hver give op til 23.000 kr. til hver af jeres svigerbørn.

Det er desuden muligt at give en gave som særeje for modtageren, hvilket bl.a. betyder, at gaven ikke skal deles med ægtefællen i tilfælde af skilsmisse.

Det er et krav, at hver forælder selv betaler sin gave – den ene forælder må ikke betale på den andens vegne. Det gælder, uanset om formuen er opdelt i særeje eller indgår i formuefællesskabet som delingsformue (tidligere kaldet fælleseje). Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfri.

Det er også muligt at give gaver til forældre, stedforældre og bedsteforældre, så gavmildheden kan gå begge veje. Her er bundfradraget også 65.700 pr. gavemodtager.

Giver du en større gave end bundfradraget, skal børn, stedbørn og børnebørn betale 15 % i gaveafgift af den del af gaven, som overstiger det afgiftsfri gavebeløb, mens svigerbørn i denne situation skal betale hele 36,25 % i gaveafgift.

Vil du gerne give en større gave? Måske et rente- og afdragsfrit familielån er løsningen
Hvis du vil give en større gave, uden at modtageren skal betale gaveafgift, kan du vælge at give et rente- og afdragsfrit familielån, hvor lånebeløbet straks udbetales til lånmodtageren. Giver du efterfølgende kontante gaver til lånmodtageren – fx op til grænsen for afgiftsfri gaver – kan lånmodtager vælge at benytte gavebeløbet til at afdrage på familielånet ved at tilbageføre gavebeløbet til dig. Processen kan gentages hvert år, indtil familielånet er indfriet/afviklet.

Det er vigtigt, at du som dokumentation for familielånet får udarbejdet et anfordringslån (gældsbrev), som er underskrevet af begge parter, samt at du – når lånet nedbringes – husker at få påtegnet dette ny saldo og nye underskrifter.

Det er desuden vigtigt, at du ikke på forhånd skriver i anfordringslånet, at gælden afskrives årligt med et beløb svarende til beløbsgrænsen for afgiftsfri pengegaver. Gør du det, risikerer du, at SKAT anser hele familielånet som en gave med den virkning, at der skal betales 15 % eller 36,25 % i gaveafgift af den del af lånet, som overstiger beløbsgrænsen.

SKAT er i stigende grad begyndt at interessere sig for disse familielån, og det er derfor også vigtigt, at du og lånmodtager kan dokumentere, at der faktisk er ydet et lån og/eller givet en gave, samt at pengene reelt er overført, fx i form af kontoudskrifter af bankoverførslerne.

Husk desuden, at et rente- og afdragsfrit familielån forfalder til betaling ved långivers død. Dette kan der dog tages højde for i et testamente.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udarbejde gave- og lånedokumenterne korrekt? Så kontakt juridisk rådgiver Jesper Broby Hansen.