25
Nov
Giv afgiftsfrie gaver til familien

Som forælder har du mulighed for i 2015 at give afgiftsfrie gaver på op til 60.700 kr. til hvert af dine børn og børnebørn. Det gælder begge forældre. Hver forælder skal selv betale sin gave, hvilket vil sige, at den ene forælder ikke må betale på den andens vegne. Det gælder, uanset om formuen er opdelt i særeje eller fælleseje.

For beløb udover de 60.700 kr. skal betales en afgift på 15 %. Med aftalen om den nye finanslov, forventes gaveafgiften at blive nedsat allerede fra år 2016.

Gaverne, du giver, skal betales, hvilket betyder, at det ikke er nok at give et tilsagn om, at du vil give en gave.

Til svigerbørn kan du give gaver for op til 21.200 kr. uden afgift.

Har du spørgsmål, så kontakt din økonomikonsulent.