03
Dec
Giv din mening til kende gennem nye vandråd

Der er nu etableret nye vandråd, og Patriotisk Selskab er – via en række landmænd – repræsenteret i fire af disse.

  • Assens Kommune: Lars Holmegård Larsen, Egerupgård
  • Odense Kommune: Torben baron Bille Brahe, Fraugdegård
  • Nyborg Kommune: Stig lensgreve Bille Brahe Selby, Rønningesøgård
  • Svendborg Kommune: Anders Ulrich, Skjoldemose Skovbrug

 

Formålet med vandrådene er, at de skal arbejde med konkrete opgaver, der er defineret af staten, og rådgive (komme med anbefalinger til) kommunerne om vandplan-indsatsen i forhold til vandplanerne 2021-2027.

Der er 23 vandråd, som arbejder med hvert sit vandopland. Da vandoplandene går på tværs af kommunegrænserne, er det ikke sikkert, at det er din egen kommune, der faciliterer dit lokale vandråd.

Har du spørgsmål eller input til arbejdet i vandrådene? Så kontakt direktør Christian H. Vesterager eller Patriotisk Selskabs repræsentant i dit lokale vandråd.