14
Nov
En god ansættelseskontrakt er alt arbejdet værd

Du synes sikkert, at du har verdens bedste medarbejdere. De er arbejdsomme, de klager ikke – og hvis de alligevel klager over noget, plejer I altid at kunne finde en løsning på problemerne.

Det er jo dejligt. Faktum er bare, at vi hos Patriotisk Selskab hjælper med at håndtere en del sager, hvor kommunikationen mellem medarbejder og virksomhedsejer er gået helt skævt. Og hvis aftalerne i ansættelseskontrakten er uklare – så er det rigtig svært at stille noget op.

Det er derfor vigtigt, at der ikke er en finger at sætte på dine medarbejderes ansættelseskontrakter.

Med en god ansættelseskontrakt kan du langt hen ad vejen forebygge konflikter med din medarbejder. Skulle konflikten alligevel opstå, er det en stor hjælp, at betingelserne for ansættelsen er klare og tydelige. Ansættelseskontrakten er derfor alt arbejdet værd.

Sådan laver du en god ansættelseskontrakt
Den gode ansættelseskontrakt er ikke bare lavet ud fra en skabelon, du har fundet på nettet. Den er derimod gennemarbejdet og velovervejet og tilpasset den enkelte medarbejder og hans arbejdsområde.

Herudover er det vigtigt, at ansættelseskontrakten ikke kan give anledning til tvivl hos din medarbejder, da det kan koste dig helt op til 25.000 kr. Det kan fx være, hvis din medarbejder er funktionær, mens der i ansættelseskontrakten står, at han ikke er.

Vi anbefaler, at du giver dig god tid til at gennemgå kontrakten med medarbejderen ved ansættelsen – på den måde ved du, at han har forstået, hvad det er, I har aftalt, og du forebygger dermed uenigheder, som kan opstå sidenhen – fx ved ansættelsens ophør.

Hvad fører typisk til konflikter med medarbejdere?
Det er ofte ved ansættelsens afslutning, der opstår konflikter. Vores erfaring er, at konflikterne ofte omhandler mængden af overarbejdstimer, og om de skal udbetales, opsigelsesvarslets længde, hvor mange ferietimer medarbejderen har til gode og hvorvidt funktionærloven gælder, fx hvis der er tale om en fyring.

Du bør derfor være særligt opmærksom på, at aftalerne for disse områder er klare og tydelige, når du udarbejder en ansættelseskontrakt til din nye medarbejder.

Mød os på Agromek og lad os gratis tjekke dine ansættelseskontrakter igennem for fejl
Til Agromek vil Patriotisk Selskab alle dage være at finde på stand F5198. Her kan du møde et bredt udsnit af vores konsulenter til en faglig diskussion om din virksomhed. Læs mere her.

Herudover medbringer vi en række særlige Agromek-tilbud. Bl.a. tilbyder vi at kigge dine ansættelseskontrakter igennem for fejl og mangler. Hvis vi finder nogen, udarbejder vi efterfølgende en oversigt over disse. Mod almindelig timetakst hjælper vi dig naturligvis også gerne med at rette op på fejlene.

Kom forbi vores stand og tag imod tilbuddet – aftalen skal indgås inden udgangen af år 2018.

Hvis ikke du deltager i Agromek, er du også meget velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just og bede hende lave et gratis tjek af dine ansættelseskontrakter.