04
Apr
God drift i sig selv er ikke nok – lær at tænke strategisk

Til vores masterclass i strategi og forretningsudvikling, startet i samarbejde med SEGES Akademi og Hildebrandt & Brandi, lærte deltagerne på kursusdag nummer fire, hvordan de konkret kan føre en langsigtet strategi ud i livet. Når virksomheden er blevet stor og kompleks, eller hvis driften ikke giver høj nok indtjening, så bliver man nødt til at se virksomheden fra et mere overordnet plan for at sikre dens fremtid, påpeger virksomhedsrådgiver Per Kristensen.

Vi har i samarbejde med Hildebrand & Brandi og SEGES Akademi opstartet en masterclass i strategi og forretningsudvikling for ”ejer-ledere” af landbrugsvirksomheder. Kursusrækken er godt i gang, og det viser sig, at den rammer et behov:

”Ejer-ledere er verdensmestre i produktion – de har hele tiden fokus på driften og på de konkrete ting i denne, som kan forbedres. Til gengæld er de udfordrede, når det kommer til den mere overordnede strategiske tænkning og skal finde ud af, hvor deres virksomhed skal hen på længere sigt. Det er selvfølgelig helt forståeligt, for de er jo ikke vant til at tænke i sådanne baner. Men nu hvor virksomheden måske er blevet stor, og driften måske ikke altid giver den store indtjening, så er det nødvendigt at lære at tænke og lede mere strategisk”, konstaterer kursusleder og virksomhedsrådgiver Per Kristensen fra Patriotisk Selskab og fortsætter:

”Da vi startede den første kursusdag med en indledende SWOT-analyse, viste det sig, at næsten uanset virksomhedens størrelse, så står ejer-ledere ofte meget alene med langsigtet planlægning og strategi. Medarbejderne er mere driftsorienterede, og derfor mangler ejer-lederen ofte nogen at sparre med. Her er det godt med en masterclass som den, vi har opstartet, hvor deltagerne er i samme båd”.

Praktisk metode til at implementere nye tiltag
Underviser og managementkonsulent, Anders Madsen Pedersen, Hildebrand & Brandi, præsenterede og udfordrede på uddannelsens dag nummer fire deltagerne med en konkret metode til at implementere nye ting og tiltag. Først skulle deltagerne lave en overordnet, langsigtet strategi for deres virksomhed og bryde den ned i en masterplan. Fra masterplanen kan udledes konkrete projekter, som skal gennemføres i virksomheden:

”1-6 projekter af gangen er maksimum, ellers vil I typisk opleve projekt-forstoppelse”, forklarede Anders Madsen Pedersen og fortsatte:

”Strategien implementeres altså ved uændret at holde fokus på den daglige drift, mens de nye tiltag, man har udledt af strategien, foregår i projektform. Det sker ved, at når projekterne er bestemt, så samler man dem, der skal være med til at udføre det enkelte projekt, til et møde, hvor man kan bryde projektet ned i konkrete opgaver med start- og slutdato på, som fordeles projektdeltagerne imellem. Herefter er det vigtigt at huske at følge struktureret op på de enkelte projekter – det kan fx være på de faste morgenmøder. Når man får struktur på implementeringen af sine projekter, vil man opleve en større fremgang – man når simpelthen mere på kortere tid”.

Masterclass gentages næste år
Allerede nu har vi planer om at gennemføre en ny masterclass med samme program næste år, dvs. i januar, februar og marts 2017. Hos Patriotisk Selskab har vi i øvrigt planer om at oprette en netværksgruppe med deltagerne fra masterclassen, så de i en travl hverdag får fulgt op på strategiarbejdet, trænet det de har lært og får nogle faste sparringspartnere, der kan udfordre dem på deres fremtidsplaner.