10
Okt
God idé med en fremtidsfuldmagt

Det er pr. den 1. september blevet muligt at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt, hvor du kan give en eller flere personer ret til at repræsentere dig i økonomiske og personlige anliggender, hvis du ikke længere selv er i stand til at varetage dine anliggender – typisk ved sygdom, fx demens.

På den måde kan du sikre, at det er en person tæt på dig, som du har tillid til, der får ansvaret for beslutninger af betydning for dig og dit liv. Du fastsætter selv grænserne for, hvilke opgaver fremtidsfuldmægtigen skal varetage, og der kan også indsættes forskellige personer til at varetage forskellige sagsområder.

Du skal være opmærksom på, at fuldmagten ophører ved din død, og at du derfor også bør oprette et testamente.

Generalfuldmagt vs. fremtidsfuldmagt
Det har længe været muligt at få lavet en såkaldt generalfuldmagt. Men med den nye lov om fremtidsfuldmagter sikres det i højere omfang, at fremtidsfuldmagten først træder i kraft, når du ikke længere er beslutningsdygtig. Endvidere skal der ske en online registrering af fremtidsfuldmagten, hvilket sikrer en klarhed om fuldmagtsforholdet, som en gammeldags generalfuldmagt ikke kan tilbyde.

Fremtidsfuldmagten kan træde i kraft, hvis du eller fremtidsfuldmægtigen – efter forudgående drøftelse med dig – anmoder om det. På baggrund af en indhentet lægeerklæring vurderer Statsforvaltningen herefter, om du er i stand til at varetage dine egne interesser. Hvis ikke dette er tilfældet, træder fuldmagten i kraft, og fremtidsfuldmægtigen får bemyndigelse til at administrere dine interesser i det omfang, der fremgår af fuldmagten. Statsforvaltningen fører tilsyn med fremtidsfuldmægtigen, men ønsker du et mere aktivt tilsyn, kan du ved oprettelsen af fuldmagten udpege en person til at føre tilsyn med fremtidsfuldmægtigen.

Når fremtidsfuldmagten er registreret digitalt, skal den vedkendes for en notar.

Hvis du allerede har oprettet en generalfuldmagt, anbefaler vi, at du undersøger, om en fremtidsfuldmagt kan være en bedre løsning for dig.

Kontakt gerne juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær, hvis du har spørgsmål.