26
Feb
God økonomi i tilskud til naturpleje

Hvis du har arealer med en særlig naturværdi – hovedsageligt inden for Natura 2000 – åbner der i år igen en række tilskudsordninger til naturpleje.

Vælger du at gøre en indsats for at forbedre naturen på din ejendom, er der faktisk hjælp at hente i forhold til at forbedre økonomien i projektet. Læs videre og se, om der er et tilskud, du ikke må gå glip af – eller ring til miljørådgiver Kamilla From-Nielsen eller teamleder Kristian Petersen og få en snak om mulighederne på din ejendom.

Forbedring af biodiversitet i skov
Den 2. maj til den 1. juli 2019 kan du søge om tilskud til at forbedre biodiversiteten i din skov.

Du kan bl.a. søge tilskud til ekstensiv skovdrift, bevaring af træer til naturligt henfald, skovgræsning, etablering af naturlige vandstandsforhold og rydning af uønsket opvækst.

Der gives tilskud på op til 100 % af udgifterne.

Skovrejsning
Den 2. juli til den 30. august 2019 kan du søge om tilskud til privat skovrejsning. Men vær opmærksom på, at du, inden du indsender din ansøgning, selv skal indhente de nødvendige tilladelser hos kommune og museum. Hvis du vil nå at søge tilskud, skal du derfor være tidligt ude.

Pleje af græs- og naturarealer
Den 3. juni til den 15. august 2019 kan du søge om et 5-årigt tilsagn til pleje af græs- og naturarealer, herunder ekstensiv drift med afgræsning eller slæt.

Tilskuddet kan først og fremmest søges inden for landets ca. 160.000 ha særligt udpegede Natura 2000-arealer. Hvis du søger om en gentegning af dit græstilsagn, kan du også søge om tilskud uden for de særligt udpegede områder. Endelig kan du også søge om tilskud både inden for og uden for Natura 2000 på marker med en HNV-værdi højere end 5 og på marker, der indgår i vådområdeprojekter/lavbundsprojekter anlagt med støtte under Landdistriktsprogrammet.

Tilskuddet til afgræsning er på:

 • 2.600 kr. pr. ha uden grundbetaling
 • 1.650 kr. pr. ha med grundbetaling

 

Tilskuddet til slæt er på:

 • 1.050 kr. pr. ha uden grundbetaling
 • 850 kr. pr. ha med grundbetaling

 

Har du allerede fået tilsagn om støtte, men mangler du at få udbetalt dit tilskud? Så husk at søge om det inden den 17. april.

Forberedelse til afgræsning
I de særligt udpegede Natura 2000-arealer til pleje kan du søge tilskud til de nødvendige faciliteter til afgræsning.

Tilskuddet består af et standardbeløb til de enkelte investeringer. Herunder ser du de vejledende standardbeløb, som dog vil blive opdateret, inden tilskudsordningen åbner:

 

Hegn
 • 1- og 2-trådet hegn
19 kr. pr. meter
 • 3- og 4-trådet hegn og nethegn
28 kr. pr. meter
Vandforsyning
 • Kar og pumpe
13.202 kr. pr. stk.
 • Kar
2.000 kr. pr. stk.
 • Drikkekop
496 kr. pr. stk.
 • Mulepumpe
1.991 kr. pr. stk.
Elforsyning
 • Spændingsgiver
9.228 kr. pr. stk.
Fangfold
 • Fast/mobil fangfold
16.478 kr. pr. stk.
Facilitering
 • Facilitering
10.000 kr. pr. projekt

 

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår tilskudsordningen åbner, men det forventes at blive i starten af august.

Rydning af tilgroede Natura 2000-arealer
Du kan også søge om tilskud til at rydde tilgroede arealer for træer og buske. Tilskuddet gives til alle udgifter direkte relateret til projektet bortset fra dit eget arbejde.

Tilskuddet kan søges på de i alt 10.100 ha Natura 2000-arealer, hvor Miljø- og Fødevareministeriet har registreret uønsket tilgroning.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår tilskudsordningen åbner, men denne ordning forventes ligeledes at åbne i starten af august.

Gå i gang med at forberede dit projekt i god tid
Vi anbefaler, at du i god tid, inden tilskudsordningen åbner, undersøger, om du kan få tilskud, og går i gang med at forberede dit projekt og indhente eventuelle nødvendige tilladelser. Har du brug for hjælp til dette? Så kontakt teamleder Kristian Petersen eller miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.