20
Jun
God økonomi i tilskudsordning til skovrejsning

Fra den 1. juli til den 1. september kan du søge tilskud til privat skovrejsning.

Privat skovrejsning er et af de frivillige kollektive virkemidler i Fødevare- og landbrugspakken, og du kan således søge tilskud til arealer inden for delvandoplande til kystvande, hvor der er behov for en kvælstofreduktion, og hvor skovrejsning ikke er uønsket i henhold til den kommunale planlægning.

Som noget nyt er du, ved privat rejsning af skov, berettiget til enkeltbetaling under artikel 32, så længe enkeltbetalingsordningen findes. Der er således en fast indtægt på arealet, og du beholder dine betalingsrettigheder. Foruden enkeltbetaling får du et etableringstilskud på op til 32.000 kr. pr. ha plus 15 kr. pr. meter vildthegn.

Privat skovrejsning er bl.a. en fordel for dig, der gerne vil forbedre forholdene for vildtet på din ejendom. Desuden bidrager du til den fælles kvælstofreduktion i dit område og er på den måde med til at mindske de krav, som den målrettede regulering vil føre med sig fra 2019.

Vi anbefaler, at du allerede nu kontakter teamleder (natur og miljø) Kristian Petersen med henblik på at få udarbejdet en ansøgning.