07
Jan
God planlægning gør godt på udbyttet og bundlinjen

 

Kender du Karen Linddal Pedersen? Hun er chefkonsulent i vores planteavlsafdeling og har været det i snart ¾ år. Herunder fortæller hun om, hvad hendes job består i og giver gode råd om, hvad du skal være opmærksom på i din planteavl – generelt og i øjeblikket.

 

 

 

Hvad består dit job i?
Jeg er personalechef for medarbejderne i vores planteavlsafdeling – og så rådgiver jeg medlemmerne. Jeg yder især plantestrategisk rådgivning på større jordbrug. Det kan være i forhold til at lægge strategier og planer flere år frem i tiden for at sikre økonomien i planteavlen. Derudover har jeg en særlig interesse for raps, og til vores planteavlskonference den 31. januar vil jeg give et indlæg om dyrkningsteknik i vinterraps.

Hvad er aktuelt i marken lige nu?
Lige nu er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan afgrøderne klarer vinteren. Man bør også kigge på, om der er våde huller i marken, som koster udbytte – og hvis der er, kan man med fordel lægge en drænstrategi på de pågældende arealer. Fx kan man planlægge at løbe over tyve procent af sit areal de næste fem år med start ved de vådeste marker. Alle bedrifter bør beregne, hvor dræning betaler sig, og man skal have in mente, at der pga. klimaforandringer vil blive mere regn i de kommende år. Derudover er det lige nu aktuelt, at man forholder sig til, hvilken vintersæd der skal gødes tidligt og sent, og hvilken der skal pløjes om.

Hvad ringer medlemmerne oftest om?
I øjeblikket modtager jeg ofte spørgsmål om gødningsstrategier og planteværnsstrategier, bl.a. om hvor meget gødning, der skal gives, og hvordan det skal fordeles. Mit svar er naturligvis, at det er meget individuelt. Jeg eller en af mine kolleger hjælper gerne med at vurdere, hvor meget gødning der skal gives, uden at der kommer lejesæd. I år er det pga. det våde efterår, hvor mange afgrøder er etableret sent, særligt vigtigt at ramme rigtigt og lægge en god strategi.

Hvad er dine bedste råd til planteavlerne derude?
Alle planteproducenter bør jævnligt regne igennem, hvor i planteproduktionen de tjener penge og rette deres virksomheder ind herefter. Hvad er det egentlig, der giver overskud, og kan man gøre mere af det – samtidig med at man finder alternativer til det, der giver underskud?

Et råd, der er aktuelt lige nu, er, at årets arbejde skal planlægges på forkant – altså lige nu. Det bliver et travlt forår, hvor det kan blive nødvendigt at køre gylle, sprøjte og så samme dag. Det skal der være mandskab og maskiner til – ellers kommer det til at koste på udbyttet. Man må derfor finde ud af, hvilke arbejdsopgaver, der skal omfordeles og udliciteres. Og man kan med fordel lægge både en plan A, B og C. Planen skal lægges således, at alt forårsarbejdet kan udføres rettidigt.

Hvis du har spørgsmål til chefkonsulent Karen Linddal Pedersen, er du velkommen til at kontakte hende.