17
Nov
God planteavlsøkonomi kræver godt landmandskab

 

Erfaring med og gode evner for at dyrke afgrøder, kendskab til detaljerne i marken, rettidighed, langsigtet planlægning og risikoberegninger. Det er noget af det, som resulterer i god planteavlsøkonomi. Det vil chefkonsulent Karen Linddal Pedersen fortælle mere om til vores økonomikonference den 6. december.

 

 

Vi har igennem det seneste halve års tid i medierne påpeget nogle udfordringer ved hvededyrkning. Bl.a. opleves det ofte, at omkostningerne ikke står mål med udbyttet. Når det er sagt, vil chefkonsulent Karen Linddal Pedersen dog gerne slå et slag for, at man ikke bare kaster sig ud i dyrkningen af specialafgrøder i den tro, at man kan undgå udfordringer og tjene flere penge:

”Hvis ikke man kan dyrke en god hvede, kan man heller ikke dyrke gode specialafgrøder”, konstaterer hun.

Det gode landmandskab
Basalt set handler god økonomi i planteavlen ifølge Karen Linddal Pedersen om godt landmandskab, og der er masser af dygtige landmænd, man kan lade sig inspirere af:

”Jeg oplever, at de dygtigste landmænd har en grundlæggende og indgående viden om afgrøderne, løbende lærer af egne og andres erfaringer og kender sine marker og detaljerne i dem – hvilket selvfølgelig kan være svært, når man har mange hektar. Men så finder man måder at håndtere dette på, fx Præcisionslandbrug. De dygtigste er også gode til at være på forkant og planlægge fremad – bl.a. så de kan høste og så samtidig. Og så er de forandringsparate og har altid en velgennemtænkt plan B klar. At være god til alt dette bliver kun vigtigere og vigtigere, da vi har udsigt til et andet klima med mere ekstremt vejr i fremtiden”, siger hun og afslutter:

”Derudover har de dygtigste landmænd fokus på rettidighed – og erkender ikke mindst, at rettidighed ikke altid er mulig. Eksempelvis har sen såning/dårlig etablering en negativ indvirkning på udbyttet, og på baggrund af økonomiske betragtninger kan det afgøres, hvor mange risici den enkelte bedrift kan løbe. Fx kan man spørge sig selv: Hvor stor er risikoen for, at jeg ikke får sået rettidigt? Hvad koster det at betale nogen for at så rettidigt for mig? Og vil udgiften ved at andre sår eksempelvis vinterraps eller spinat på min bedrift sikre et mere stabilt udbytte hen over årene?”

Økonomikonference 2017
Til vores økonomikonference den 6. december 2017 vil Karen Linddal Pedersen holde et indlæg med titlen ”Få god økonomi i planteavlen”. Konferencen vil komme bredt omkring økonomien i landbruget og vil overordnet set sætte fokus på, hvad du kan gøre anderledes for at blive bedre til at tjene penge. Der vil bl.a. være indlæg om landbrugets nuværende situation og forventningerne til de kommende år, produktionen i vores nabolande og i de toneangivende eksportlande, ledelse og nye vilkår for ejer- og generationsskifter.

LÆS MERE OM ØKONOMIKONFERENCEN 2017 HER.