24
Nov
Godsfuldmægtig til Hvidkilde Gods

Hvidkilde Gods søger en erfaren godsfuldmægtig, der med reference til ejeren, kommer til at varetage godskontoret.

Hvidkilde Gods er beliggende ved Svendborg og har et samlet landbrug i omdrift på 1.350 ha. Skovarealet er på ca. 1.500 ha skov fordelt på 21 skove. Herudover ca. 50 udlejningsejendomme og 1 grusgrav. Godset beskæftiger 20 medarbejdere, heraf 5 funktionærer der varetager den centrale drift af godset.

Stillingen
Som godsfuldmægtig refererer du til ejeren og du har det overordnede ansvar for de opgaver som godskontoret varetager. Du bliver ejerens daglige og vigtigste sparringspartner i såvel strategiske projekter som konkrete løsninger på opgaver. Stillingen har derfor en meget stor spændvidde og det er vigtigt, at du trives med dette.

Opgaverne på godskontoret indbefatter blandt andet daglig bogføring, kontering, fakturering, budget og budgetopfølgning, betalinger, afstemninger, regnskab, årsafslutning, likviditetsovervågning, udarbejdelse af lejekontrakter, personaleadministration og løn, it og telefoni. Der vil være løbende kontakt og forhandlinger i forhold til forskellige leverandører og forretningspartnere. Den rette kandidat har flair og forståelse for økonomi i teori og praksis.

Det er meget vigtigt, at du trives med en dynamisk og varieret hverdag samt med en meget bred opgaveportefølje, der varetages i samarbejde med ejeren og godskontorets øvrige medarbejdere.

Person
Som person er du moden og evner at tage det roligt i pressede situationer. Du har en positiv tilgang til tingene, men samtidig en ydmyghed over for udgangspunktet. Du er god til at organisere, strukturere og planlægge opgaverne for at sikre effektivitet og kvalitet. Det falder dig let at håndtere høje krav til opgaveløsningen og du har sans for detaljer og udviser akkuratesse, når du arbejder.

Stillingen stiller store krav til at kunne løse opgaverne selvstændigt og samtidigt kunne mestre et meget tæt samarbejde med en engageret ejer. Det er vigtigt, at du har lyst, til at bidrage til opretholdelse af de værdier og traditioner, der er på Hvidkilde Gods. Herudover er din situationsfornemmelse uovertruffen og du begår dig naturligt i alle sammenhænge.

Kvalifikationer
Du har en solid erfaring med de opgaver der er skitseret og har en relevant uddannelsesmæssig baggrund. Erfaring fra en tilsvarende, overordnet økonomistilling vil være en fordel.

Ansøgning
Patriotisk Selskab medvirker ved rekrutteringsprocessen. Ansøgningen skal derfor sendes til Patriotisk Selskab på e-mail: lik@patriotisk.dk, vedhæftet ansøgning og CV.

Stillingen er uden ansøgningsfrist. Egnede kandidater tages løbende til samtale. Al henvendelse om stillingen bliver behandlet fortroligt. Der vil indgå test i rekrutteringsforløbet.

Godsfuldmægtig til Hvidkilde Gods