13
Dec
Gør dit kommende projekt til en succes

 

Du kender måske Kristian Petersen. Han har været ansat hos Patriotisk Selskab i godt 10 år og er blevet udnævnt til teamleder. Han er ekspert i lovgivningen om natur og miljø og kan hjælpe dig med at navigere gennem de mange regler og i mål med dine projekter.

Herunder kan du læse mere om hans hverdag og arbejdsopgaver hos Patriotisk Selskab og blive klogere på, hvordan du opnår succes med dine projekter – samtidig med at du sparer på omkostningerne.

 

 

 

Hvad arbejder du med?
Jeg rådgiver landmænd i relation til stort set al lovgivning, der omhandler natur og miljø. Med andre ord rådgiver jeg om alle andre arealer end selve omdriftsarealet – fx naturarealer, søer, vandløb, skov, fortidsminder, diger, hegn, natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og Natura 2000.

Hos politikerne står natur og miljø højt på dagsordenen. Det er et område, hvor der sker noget nyt hele tiden, og jeg kan godt forstå, at det for landmændene derude kan være svært at holde styr på alle reglerne. Det er derfor, mine kolleger og jeg er her. Jeg hjælper gerne, hvis man er kommet i klemme i lovgivningen og måske er kommet til at gøre noget, man ikke må, eller hvis man har et projekt på sine arealer, som man vil gennemføre uden at risikere at bryde lovgivningen.

Derudover kan jeg hjælpe med at søge tilskud til projekter på ejendommen. Hos Patriotisk Selskab oplever vi især, at det er tilskudsordningerne til staldanlæg, maskiner, hegning, beplantning og skovrejsning, der er populære. Men der findes mange forskellige tilskudsordninger, så hvis man har planer om et større projekt, er det en god idé at undersøge, om der findes en tilskudsordning, som er relevant. Når lovgivningen på miljøområdet ændres, og der stilles nye krav til landmanden, fx om kvælstofreduktion, ser vi desuden ofte, at der oprettes tilskudsordninger i kølvandet heraf. Det er noget, man med fordel kan holde lidt øje med, fx via Patriotisk Selskabs nyhedsbrev – hvis man alligevel skal lave noget om, kan man jo lige så godt få tilskud til det.

Sidst, men ikke mindst, får jeg i mit job indimellem lov at beskæftige mig professionelt med min interesse for jagt. Man er således meget velkommen til at kontakte mig, hvis man har brug for en biotop- eller naturplan, så jagten på ens ejendom kan blive forbedret – enten for at opnå en højere jagtleje eller for egen interesses skyld.

Du er blevet udnævnt til teamleder – hvad betyder det?
Det betyder, at jeg har større indflydelse på min egen afdelings arbejde og på Patriotisk Selskabs samlede profil.

I min egen afdeling – Husdyr, miljø og jura – er vores arbejde i høj grad styret af, ”hvad der er oppe i tiden”, og når året starter, ved vi ikke, hvilke opgaver det kommer til at byde på. Det er altid spændende at se.

Vi lægger stor vægt på at være synlige over for medlemmerne og sende information ud, når der er noget vigtigt, de bør vide, men man er også meget velkommen til selv at kontakte os, hvis man fx har udfordringer med myndighederne eller skal i gang med et nyt projekt eller en ny investering.

Hvornår er dit job sjovest?
Mit job er sjovest, når jeg sammen med en kunde har gang i et spændende projekt, hvor der er udsigt til, at det bærer frugt og kommer til at gøre en positiv forskel for kunden og hans virksomhed. Det kan også være, hvis kunden har en udfordring med myndighederne, og vi ender med at få ret. Det er noget, der kan få smilene frem.

Alle synes selvfølgelig, at det er sjovest med glade og tilfredse kunder. Derfor gør jeg også meget ud af at forventningsafstemme, når en kunde har brug for hjælp til et projekt. Træerne vokser ikke ind i himlen, og nogle projekter har bedre odds for et godt resultat end andre. Kunden skal vide, hvad han går ind til.

Hvad er dit bedste råd til læseren?
Den billigste måde at gennemføre et projekt på er at planlægge det godt og være skarp på, hvad man vil opnå. Projektet skal hænge sammen med den samlede strategi for virksomheden og ikke være noget, man går ind i alene på baggrund af et eventuelt tilskud.

Ved at gøre sig umage med planlægningen, undgår man unødige udgifter, og man sikrer, at projektet får den tilsigtede effekt.

Ønsker man at søge om tilskud til sit projekt, er det med at være tidligt ude. Ofte er selve projektperioden, hvor ansøgningen kan indsendes, ret kort – og før man kan indsende en ansøgning, er der meget, der skal undersøges, fx om projektet overholder diverse typer lovgivning, og om økonomien kan hænge sammen, ligesom der ofte skal indhentes tilbud m.m. Det er derfor bedst, hvis man, allerede inden tilskudsordningen åbner, ved, at man vil søge tilskud og til hvad.

Jeg anbefaler, at man fører en liste over, hvad man mangler eller ønsker sig på sin bedrift. På den måde kan man holde øje med, om der åbner nogle tilskudsordninger, der matcher ens projekt – og så er man allerede lidt på forkant.

DU er meget velkommen til at kontakte Kristian, hvis du har spørgsmål eller gerne vil have en snak om nogle af de emner, han bringer på banen – klik HER og find hans mail og telefonnummer.