28
Feb
Grænser for Natura 2000-områder ændres

Af seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg

Har du landbrug eller skov i forbindelse med dit Natura 2000-areal? Så er det vigtigt, at du læser videre. For i løbet af år 2017 og 2018 vil der ske en historisk opdatering af Natura 2000-områderne i Danmark. Grænserne for de enkelte områder vil blive revurderet og, om nødvendigt, justeret. Udgangspunktet er positivt: Nemlig at andelen af skov og landbrug inden for Natura 2000 skal mindskes, hvor det ikke skader det grundlag, som det enkelte Natura 2000-område er udpeget på baggrund af – MEN i praksis kan opdateringen af Natura 2000-områderne både komme til at betyde, at arealer udtages af dit Natura 2000-område, eller at flere arealer inddrages. Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til privat skov- og landbrugsdrift, men er der fx naturtyper, som er underrepræsenteret, kan du risikere, at området bliver udvidet.

Som lodsejer har du mulighed for at blive inddraget – og det er nu, du skal slå til. Når grænserne for Natura 2000-områderne justeres, vil faglig dokumentation være altafgørende. Sørg derfor for at have argumenterne i orden: Hvorfor skal dit areal udtages af Natura 2000, eller hvorfor skal flere af dine arealer ikke inddrages?

Høringen vil komme til at løbe fra omkring Sankt Hans til efterårsferien.

Hos Patriotisk Selskab kan vi selvfølgelig hjælpe dig. Ring eller skriv endelig til mig.