17
Jan
Gratis hjælp til skov, vådområde eller minivådområde

Står du og overvejer dine muligheder for at rejse skov, etablere et minivådområde eller indgå i et vådområdeprojekt?

Så kan vi hjælpe dig – og det koster dig ikke noget.

Teamleder Kristian Petersen har mere end 10 års erfaring med projekter inden for natur og miljø og kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning på din ejendom og drible i mål med den.

Som oplandskonsulent kan han gratis hjælpe dig med et skovrejsnings-, minivådområde- eller vådområdeprojekt. Herunder kan han:

  • Give en gennemgang af dine muligheder for at lave et projekt med tilskud
  • Udarbejde tilbudsmateriale
  • Indhente tilbud fra entreprenører
  • Hjælpe med at fremskaffe de nødvendige tilladelser og godkendelser fra myndighederne
  • Udarbejde ansøgningen om tilskud
  • Koordinere projektet og sikre, at det gennemføres
  • Afrapportere og anmode om udbetalingen

 

Hop med på vognen, mens der er fuld kompensation
Landbruget skal reducere udledningen af kvælstof med knap 7.000 tons inden 2021 – i første omgang ca. 3.500 tons via kollektive virkemidler. Efterfølgende skal den resterende reduktion op til de 7.000 tons opnås via målrettet regulering på de enkelte bedrifter.

En betydelig del af den målrettede regulering forventes at komme til at ligge i dyrkningsfladen, så jo længere vi kan nå med målopfyldelsen via de kollektive virkemidler, jo bedre.

Når vi ikke i mål med de kollektive virkemidler, vil langt flere landmænd blive ramt af den målrettede regulering. Vi anbefaler derfor, at du undersøger dine muligheder for at søge tilskud til et minivådområde, vådområde eller skov, mens der er fuld kompensation, og etableringen ikke er for egen regning.

Spørgsmål eller brug for hjælp?
Kontakt oplandskonsulent og teamleder Kristian Petersen.