25
Jan
Gratis økologisk omlægningstjek

Kunne du tænke dig et økologisk omlægningstjek med 10 timers gratis rådgivning?

Omlægningstjekket inkluderer:

  • En vurdering af din bedrift, herunder jordtype, bygninger, beliggenhed, klima m.v.
  • En snak om dine muligheder for at omlægge til økologi
  • En opfølgende rapport med en kalkule over økonomien i økologi på din bedrift.

 

Hvis du på baggrund af omlægningstjekket beslutter dig for at omlægge til økologi, hjælper vi dig gerne i gang. Vi kan fortælle dig step for step, hvad du skal gøre for at omlægge, hjælpe dig med at vælge det rette sædskifte og ansøge om autorisation og økologisk arealtilskud på dine vegne.

Omlægningstjekket finansieres af Fonden for Økologisk Landbrug, men udføres af økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, der har mange års erfaring med økologisk planteavl.

Det er muligt at komme hurtigt i gang med at tjene penge på økologi
Pga. fordelagtige priser på fx omlægnings- og fremavlsafgrøder kan du hurtigt begynde at tjene penge på din økologiske produktion.

Jorden skal dyrkes økologisk i 24 måneder, før du kan sælge dine afgrøder som økologiske. Men hvis du fx starter omlægningen den 1. august 2019, kan du ved høst efter mindst 12 måneder sælge de høstede omlægnings- eller fremavlsafgrøder til gode priser.

Hvem bør booke et omlægningstjek?
Du skal først og fremmest booke et omlægningstjek, hvis du gerne vil have undersøgt, om økologi er en mulighed på din bedrift, og om det kan være en økonomisk fordel med en omlægning.

Økologi er for dig, der i forvejen har en stærk virksomhed, og gerne vil prøve noget nyt og spændende – og producere det, som den moderne forbruger efterspørger.

En anden årsag til at overveje et omlægningstjek kan være, hvis du har arealer i et boringsnært beskyttelsesområde. Regeringen har nemlig vedtaget, at kommunerne inden år 2022 via aftaler med lodsejerne skal sikre, at der ikke længere sprøjtes på de udpegede arealer. Hvis du omlægger til økologi, kan du stadig dyrke dine marker på trods af et sprøjteforbud – og ved omlægningstjekket beregnes det, hvad en omlægning vil koste dig, så du har et grundlag, hvorpå du kan forhandle en kompensation på plads.

På Danmarks Miljøportal kan du se, om dine arealer ligger i boringsnære beskyttelsesområder.

Kontakt økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, hvis du har brug for hjælp til at læse kortet.

Stadig stigende efterspørgsel på økologiske varer
Efterspørgslen på økologi er stadig høj, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. Afsætningen af økologiske varer har været stigende i mange år med ca. 10 % om året.

Især kan fremhæves en stor efterspørgsel fra frøfirmaerne på økologiske frøafgrøder – så hvis du er frøavler, er der måske en mulighed her.

Også efterspørgslen på økologisk foder, brødkorn og proteinafgrøder er stigende.

Til gengæld kan det som økologisk husdyrproducent være svært at afsætte sine varer. Ikke fordi, der ikke er efterspørgsel hos forbrugerne, men fordi man ikke sådan lige kommer igennem nåleøjet hos slagterierne og mejerierne, der umiddelbart har de producenter, de skal bruge. Ofte kan producenterne udvide produktionen, når efterspørgslen stiger.

Økologisk arealtilskud: Satser
Der er fortsat tilskud at hente som økolog. Læs mere her.

Du kan søge følgende 5-årige tilsagn:

  • Basistilskud: 870 kr./ha/år
  • Omlægningstillæg: 1.200 kr./ha/år (udbetales de første 2 år efter omlægning)
  • Frugt-/bærtillæg: 4.000 kr./ha/år
  • Kvælstoftillæg: 500 kr./ha/år (max. 60 kg udnyttet kvælstof/ha)

 

Tilskuddet kan næste gang søges mellem den 3. juni 2019 og den 15. august 2019.

Interesseret i et gratis omlægningstjek?
Hvis du skal nå at omlægge til økologi pr. den 1. august 2019, så du kan sælge omlægningsafgrøder i 2020 – og du inden da også skal nå at søge om økologisk arealtilskud – så er det ved at være nu, du skal tage en beslutning.

Skynd dig at booke et omlægningstjek hos økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen, så I sammen kan finde ud af, om der er økonomi i økologi hos dig.