02
Jan
Grib mulighederne

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

Et nyt år er begyndt. Det er tid til at gøre status og tid til at se fremad.

2017 blev et år, hvor danske landmænd og fødevareproducenter igen på mange måder viste, at de går forrest, når det gælder produkter af højeste kvalitet, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd i topklasse og værdifuld knowhow om fremtidens teknologi.

Et år, hvor stærk kvalitetssikring på alle parametre viste, at dansk landbrug differentierer sig fra mange andre landbrugslande. Netop fokus på kvalitet og evnen til nytænkning skal vi holde fast i. Det er her, løsningerne ligger.

Evnen til nytænkning
2017 blev også et år, der bød på udfordringer: Planteavlerne blev udfordret af faldende afregningspriser og aftagende driftsresultater, og Patriotisk Selskabs Driftsanalyser viser, at der er udsigt til samme udfordringer i det nye år. Evnen til nytænkning skal bringes i spil: De traditionelle afgrøder skal suppleres af andre indtjeningsmuligheder. Der skal tænkes i nye baner. Det gælder også for svine- og mælkeproducenterne, hvis indtjening er underlagt svingende priser.

Det handler om at vende blikket udad og gribe mulighederne på rette tid og sted, så nødvendige forandringer kan sættes i værk, mens de stadig kan gøre en reel og positiv forskel. Det handler om at udvikle produktionen, arbejde for at åbne nye markeder, skabe nye afsætningskanaler, gå i dialog med forbrugerne osv.

Godt fra start og godt videre
I det forgangne år blev den gradvise nedsættelse af bo- og gaveafgiften sat i gang, og et nyt ejendomsvurderingssystem vedtaget. En ros skal lyde til politikerne for at gøre generationsskiftet muligt for endnu flere virksomheder – ikke kun i landbruget, men også i andre brancher. Det er til gavn for både disse virksomheders bæredygtighed og innovationskraft samt beskæftigelsen i hele den private sektor.

Bo- og gaveafgiften er nu nedsat fra 13 til 7 procent, og det må forventes, at mange generationsskifter vil blive muliggjort i de kommende år. Vi vil derfor opfordre til, at generationsskiftet i den enkelte virksomhed planlægges grundigt og i god tid, så den nye generation kommer godt fra start, og den ældre generation kommer godt videre.

Et landbrugsmæssigt foregangsland
Politisk afventer vi en ny fælles landbrugspolitik fra EU-kommissionen. Håbet herfra er, at de danske politikere – trods Brexit og dermed tabet af en allieret – kan og vil bidrage til en ny fælles politik, der ikke forværrer konkurrencesituationen mellem store og små landbrug. Der er brug for politisk opbakning, hvis Danmark skal forblive et landbrugsmæssigt foregangsland blandt top fem i verden.

Derfor er det også beskæmmende, at der nu igen sættes spørgsmålstegn ved grundlaget for Fødevare- og landbrugspakken. Det medfører stor usikkerhed for landbruget, og det har vi ikke brug for. Vi har brug for, at der fra politisk hold arbejdes vedholdende og målrettet på at skaffe økonomisk råderum og forbedrede rammevilkår. Så er vi klar til at gribe mulighederne.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og kolleger samt hele erhvervet et godt og udbytterigt nytår.