12
Jul
Det grønne danmarkskort: Få indflydelse

Fra den 1. august 2017 til den 15. oktober 2017 vil der blive nedsat i alt 19 naturråd rundt omkring i landet, der skal bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i det grønne danmarkskort. Hvert naturråd dækker et geografisk område.

Naturrådene har en rådgivende rolle i forhold til kommunerne. De har således ikke vetoret over de kommunale beslutninger – men kommunerne er dog forpligtede til at forholde sig til naturrådenes anbefalinger og afveje udpegningen af naturområder mod andre hensyn som fx erhvervsinteresser.

Du har mulighed for at komme med i dit lokale naturråd. Senest den 1. august vides det, hvilken kommune der skal varetage sekretariatsarbejdet for de enkelte vandråd – hold derfor øje med kommunernes hjemmesider, hvis du er interesseret i at komme med i dit lokale naturråd.

Du er velkommen til at kontakte teamleder Tine Zimmermann, hvis du har spørgsmål, eller hvis vi skal hjælpe dig med at holde øje med yderligere information om dit lokale naturråd.

Læs mere om Grønt Danmarkskort og naturrådene her.