24
Okt
Det grønne danmarkskort: Sidste chance for indflydelse

Senest den 1. november offentliggøres det, hvilke kommuner der skal varetage sekretariatsarbejdet for de 20 lokale naturråd, som skal nedsættes. Naturrådene skal bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, der skal indgå i det grønne danmarkskort.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig dit lokale naturråd, så du kan få indflydelse på fremtidens miljøregulering i dit område. Hold øje med din kommunes hjemmeside – måske er det allerede offentliggjort, hvem du skal kontakte for at komme med i dit lokale naturråd. Og skynd dig – nogle af naturrådene er allerede ved at blive dannet.

Hvad er et naturråd?
Naturrådene har en rådgivende rolle i forhold til kommunerne. De har således ikke vetoret over de kommunale beslutninger – men kommunerne er dog forpligtede til at forholde sig til naturrådenes anbefalinger og afveje udpegningen af naturområder mod andre hensyn som fx erhvervsinteresser.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte teamleder Tine Zimmermann.