16
Okt
Grundvandsbeskyttelse og landbrug skal gå hånd i hånd

Er du særligt ramt af grundvandsreguleringen, eller er du i risikozonen? Har du fx arealer i et boringsnært beskyttelsesområde, eller har du en vaskeplads eller udlejningsejendom med egen boring, hvor reglerne er blevet skærpet?

I en ny netværksgruppe hos Patriotisk Selskab vil vi sætte fokus på, hvordan du håndterer nuværende og kommende krav til beskyttelse af grundvandet.

Krav, kompensation og kommuner
Ingen tvivl om, at vi skal værne om grundvandet. Men det skal også være muligt at drive landbrug – og hvis ikke, bør lodsejeren kompenseres.

Desværre er det ikke altid så simpelt. For hvornår er en kompensation god nok? Hvornår er det muligt at opnå en ekspropriation? Og hvordan forholder du dig til kommunen og opnår en retfærdig behandling?

Det er nogle af de emner, der kan diskuteres og udveksles erfaringer om i netværksgruppen.

Der kan også udveksles erfaringer om driften på arealer omfattet af den særlige grundvandsregulering, og hvordan kravene kan overholdes, uden at det begrænser produktionen, ligesom der kan kigges på alternative former for produktion. Det er i høj grad op til netværksgruppens deltagere, hvad møderne kommer til at handle om.

Info om netværksgruppen
Netværksgruppen kommer til at bestå af 18-20 deltagere, og der bliver 2 årlige heldagsmøder.

Til hvert møde vil der være et fagligt indlæg, enten fra Patriotisk Selskab eller en relevant ekstern indlægsholder. Herudover vil der være god plads til videndeling imellem gruppens deltagere.

Møderne holdes på skift hos deltagerne eller hos relevante virksomheder og myndigheder. Det giver også mulighed for at besøge arealer eller områder, hvor grundvandsreguleringen spiller en rolle.

Det koster 4.000 kr. plus moms om året at deltage i netværksgruppen.

Første møde bliver i starten af det nye år.

LÆS MERE HER

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, eller ønsker du at deltage i netværksgruppen? Så er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.