28
Sep
Håndværkerfradraget er genindført

Du kan få fradrag for en række håndværkerydelser i din bolig hele år 2015, men der er nogle krav, du skal opfylde. Læs mere herunder.

BoligJobordningen – i daglig tale kaldt håndværkerfradrag eller servicefradrag – er blevet genindført med virkning for hele år 2015. Fradraget gives pr. person i husstanden over 18 år og kan højst udgøre 15.000 kr. om året. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, som dermed har en værdi af ca. 5.000 kr. Fradraget gælder også for fritidsboliger, men kun for ejeren af boligen og dennes ægtefælle.

Her kan du læse mere om, hvad du kan få fradrag for. Det drejer sig bl.a. om følgende:

  • Rengøring/vinduespudsning
  • Havearbejde
  • Vedligehold og reparation indvendig og udvendig (skal udføres af en virksomhed)
  • Installation og vedligehold af solceller og husstandsvindmøller (men ikke oliefyr)

 

Bemærk, at du ikke kan få fradrag for løn til au pair.

Krav, du skal opfylde
Du kan kun få fradrag, hvis du har adresse i boligen, mens arbejdet foregår. Det vil sige, at du ikke kan få fradrag på boliger, du udlejer – det er kun lejeren, der kan det.

Den, der skal have fradraget, er også den, der skal betale for det udførte arbejde. Ægtefæller skal dog ikke betale særskilt.

På regninger/fakturaer angående det udførte arbejde skal lønudgiften angives. Derudover skal betalingsformen være elektronisk. Men da ordningen er blevet indført med tilbagevirkende kraft, er det ikke sikkert, dine regninger/fakturaer lever op til kravene. Derfor godkender SKAT efterfølgende specifikationer af lønnen.

Arbejdet skal være betalt senest den 29. februar 2016, hvis du vil have fradrag.

Det er nødvendigt at indberette fradraget til årsopgørelsen for 2015. Det vil være muligt fra omkring den 1. oktober 2015.

OBS: Nye regler for håndværkerfradraget i 2016

I 2016 vil et nyt grønt håndværkerfradrag blive indført. Her gives fradrag for bæredygtige, klimavenlige tiltag – og der vil derfor være visse ydelser, du ikke længere kan få fradrag for.

Har du spørgsmål? Så kontakt seniorkonsulent Karsten Hansen.