10
Sep
Har dine søer flotte ben?

Holdbarheden på dine søer afhænger i høj grad af, hvorvidt du formår at forebygge skader på klove og ben hos dyrene.

Der er to former for benskader, der skaber problemer i soholdet. Den ene er klovskader, og den anden kan betegnes som sportsskader.

Her følger 10 gode råd, som alle kan bidrage til gode resultater i stalden.

1. Udvælg de rette avlsdyr
Det er vigtigt at vælge avlsdyr med korrekt benstilling, ligesom det bør kontrolleres, om dimensionerne på klovene er korrekte.

2. Undgå for høj tilvækst
Vær opmærksom på at have den korrekte fodring af polte helt fra 30 kilo til løbning. Den rette tilvækst er vigtig for at sikre den fornødne styrke i dyrenes ben.

3. Fokus på huldstyring
Korrekt huldstyring er også vigtig, når man ser på søernes holdbarhed og ikke kun, når der er fokus på foderforbrug.

4. Poltesocialisering
Poltene skal lære at begå sig blandt større dyr, især i løsdriftssystemer, hvor de som gylte blandes med ældre søer. Her er det vigtigt, at de har lært at udvise respekt for større og stærkere dyr.

5. Løbning ved den rette alder
Der er en tendens til, at de yngre polte har en bedre holdbarhed. Så det er vigtigt ikke at vente for længe med første løbning. Det optimale tidspunkt er, når dyrene er 7-8 måneder og vejer 130-150 kilo.

6. Undgå slåskampe
Mange skader opstår i forbindelse med slåskampe – ikke mindst umiddelbart efter dyrene er blevet lukket sammen. Der er flere muligheder for at mindske mængden af aggressioner imellem søerne i forbindelse med dannelse af rangordenen i stien.

7. Klovbeskæring
Klovbeskæring er desværre ikke så udbredt, men det er et rigtig godt værktøj til at forebygge og afhjælpe klovskader. Udfør klovbeskæring på 10-20 procent af søerne i hvert læg.

8. Optimale staldforhold
Indretningen af stalden kan i høj grad forebygge skader på ben og klove.
Spalterildning, tørt leje og hvilearealer er vigtigt.

9. Desinfektion af gødningsarealet
Gør det til en vane at vaske og desinficere gødningsarealet samt udtørre stierne mellem hvert hold.

10. Sygesti
Når skaden er sket, sørg for at få dyrene rettidigt i sygesti og ikke lade problemerne udvikle sig.

For mere information kontakt svinekonsulent Lisbeth Shooter.