20
Jan
Har dit selskab betalt nok i skat i 2019?

Hvis dit selskab har betalt for lidt i acontoskat i 2019, så husk, at der den 1. februar 2020 er frist for at foretage en frivillig indbetaling mod et forholdsvis lille procenttillæg. Inden du foretager indbetalingen, skal du indberette beløbet til SKAT, for ellers risikerer du, at SKAT tilbagebetaler pengene.

Alternativet til en frivillig indbetaling nu, er en restskat til betaling inden den 20. november 2020 med et større procenttillæg.

Hvis du fremover vil undgå et procenttillæg på frivillige indbetalinger af acontoskat, skal du ændre selskabets forskudsregistrering og indbetale en større acontoskat i løbet af indkomståret. Acontoskatten betales i to rater, henholdsvis senest den 20. marts og 20. november.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte din konsulent, der gerne hjælper med at estimere en skattepligtig indkomst for selskabet for 2019 til brug for beregning af indbetaling af eventuel yderligere acontoskat.