13
Dec
Har du en ejerskifteplan liggende klar i skuffen?

Vi anbefaler, at planen for ejerskiftet ligger klar i skuffen, så den kan trækkes frem gennemføres på det mest fordelagtige tidspunkt. Til vores temadag om ejerskifte den 18. januar på Bidstrup Gods giver vi dig et overblik over, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med planlægningen af ejerskiftet.

Der er ingen, der kender fremtidens regler og afgifter i forbindelse med generations- og ejerskifter med sikkerhed. Men det betyder ikke, at du skal vente med at planlægge ejerskiftet – tværtimod. Du bør derimod have ejerskifteplanen liggende klar i skuffen, så du kan rykke på det helt rigtige tidspunkt.

Det er muligt hen ad vejen at vurdere og regne på, hvornår tidspunktet er rigtigt – men kun hvis planen ligger klar. De politiske forhold har stor indflydelse. Eksempelvis ventes de nye ejendomsvurderinger offentliggjort omkring den 1. oktober 2019, og vi ved ikke, om de vil stige eller ej – men sikkert er det, at ejendomsvurderingerne har stor indflydelse på, hvad ejerskiftet koster. Når de nye ejendomsvurderinger offentliggøres, så gælder de nuværende ikke længere, hvorfor det er for sent at gennemføre et ejerskifte på baggrund af dem. Men er du på forkant og vågen i den politiske optrapningsfase, så kan du sandsynligvis nå at gennemføre ejerskiftet, mens det er mest fordelagtigt.

Og så er der jo også den forventede nedsættelse af bo- og gaveafgiften. Først og fremmest skal det bemærkes, at afgiftsnedsættelsen, så vidt vi ved, kun kommer til at gælde for gaver, der gives i forbindelse med overdragelse af virksomheden og dermed ejendommen – ikke for gaver i privat regi. Det ser ud til, at der er noget at spare, hvis afgiften sættes ned til de lovede 5 % i 2020, også selvom ejendomsvurderingerne skulle stige. Men det er vigtigt at huske på, at vi ikke ved, hvad der kommer til at ske. Hvis bo- og gaveafgiften ikke sænkes som forventet – ja, så er det ekstra ærgerligt, hvis ejendomsvurderingerne stiger.

Ideelt set planlægges næste generationsskifte ved overtagelsen
Allerede inden eller samtidig med, at du overtager en virksomhed, bør du tænke over, hvem der er den næste i rækken efter dig selv til at drive virksomheden videre. For mange er det vigtigt, at virksomheden bliver i familiens eje – og det kræver, at du som ejer har styr på testamentet. Derudover bør du som ejer – allerede fra du overtager – økonomisk arbejde i retning af en fremtidig overdragelse. Det kræver, at du har en økonomisk plan.

En del af den økonomiske plan er det familie- og arveretlige. Hvilket barn skal overtage virksomheden efter dig, og hvordan sikrer du, at de andre søskende ikke føler sig snydt? Er der overhovedet en i familien, som kan og vil overtage virksomheden? Hvad sker der med virksomheden, hvis du bliver skilt – eller hvis ”du pludselig glemmer at trække vejret” før forventet? Alle sådan nogle spørgsmål skal du tage stilling til, før det er muligt at lægge en økonomisk plan.

Temadag om ejerskifte på Bidstrup Gods
Onsdag den 18. januar afholder vi en temadag om ejerskifte på Bidstrup Gods ved Langå, som byder på indlæg om alt fra juridiske og skattemæssige udfordringer, til regler for pantebreve, til pensionsopsparing, til kompetenceoverdragelse og til godsejer på Bidstrup Gods Geert F. H. de Lichtenbergs tanker angående sit generationsskifte.

Læs mere her.