25
Jan
Har du nok elever? Obligatorisk bidrags-/bonusordning

Regeringen ønsker, at du som arbejdsgiver er med til at sikre gode praktikmuligheder for unge og voksne på erhvervsuddannelserne. Derfor er det blevet vedtaget, at du nu skal betale et bidrag udover det ordinære AUB-bidrag, hvis ikke du ansætter elever nok, og at du modsat modtager en udbetaling, hvis du ansætter flere elever, end du skal.

Ordningen hedder Praktikplads-AUB og betyder, at du hvert år sammen med forskudsopgørelsen vil få et mål for, hvor mange elever du skal have ansat i løbet af året. Du er med i Praktikplads-AUB-ordningen, hvis du i det foregående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder.

Det er muligt at søge om nedsættelse af et bidrag, hvis du ikke har været i stand til at finde en egnet elev. Men det kræver, at du har haft et stillingsopslag på praktikpladsen.dk i mindst 90 kalenderdage, og at ansøgningsfristen er overskredet.

Her kan du beregne, hvor mange elever du skal ansætte i 2018.

Her kan du læse meget mere om reglerne, hvordan du ansætter elever osv.

Du er også velkommen til at kontakte juridisk konsulent Bodil Just eller løn- og økonomirådgiver Tina Christiansen.