15
Okt
Har du P-nummer til alle dine produktionsenheder?

En P-enhed (produktionsenhed) er den adresse, som en virksomhed drives fra.

Alle virksomheder har mindst en P-enhed, men kan have flere, hvis virksomheden drives fra flere adresser, uanset om man ejer eller lejer disse adresser.

Hvis din virksomhed har ansatte fordelt på flere adresser, og hvis der er mindst en fuldtidsansat på en adresse, skal du oprette et P-nummer for denne adresse.

P-nummeret benyttes bl.a. af SKAT til at beregne de ansattes befordringsfradrag, hvorfor det er vigtigt at få sat det rigtige P-nummer på dine medarbejderes oplysninger i lønsystemet.

Det er også en af de ting, Arbejdstilsynet tjekker, når de kommer på besøg, så det er en god ide at få styr på dine P-numre nu.

Hvis du harspørgsmål til ovenstående eller ønsker hjælp til oprettelse af P-enheder, så kontakt lønrådgiver Tina Christiansen.