09
Okt
Har du en plan B?

Af virksomhedsrådgiver Carsten Hansen

Har du styr på, hvad der skal ske med din personligt drevne virksomhed, hvis du pga. død eller sygdom pludselig ikke selv kan drive den mere? Er der nogen, der kan og vil køre virksomheden videre for dig, eller skal den sælges?

Mange driver deres virksomhed, som om de er udødelige. Derfor hviler virksomheden – og familielivet, som er tæt knyttet hertil – på et usikkert grundlag, der i princippet kan bryde sammen når som helst. Hvis du gerne vil sikre din virksomhed og din families økonomi, skal du forberede en plan B!

Hvis virksomheden skal sælges
Hvis du bliver syg, er det væsentligste spørgsmål ikke nødvendigvis, hvem der kan/vil overtage den daglige drift, indtil virksomheden skal sælges, men hvem der har juridisk fuldmagt til både at træffe beslutninger og betale regninger? Mens du er rask, bør du derfor sørge for at få lavet en fuldmagt til den rette person – men vær opmærksom på, at fuldmagten ophører ved din død. Her er det testamentet, der tæller.

Vurderes din virksomhed teknisk insolvent, er det – med mindre andet er aftalt – kun din ægtefælle, der kan få lov at tage over i virksomheden ved din sygdom, vel at mærke kun, hvis der er konstateret positiv egenkapital.

På nuværende tidspunkt ser vi et stort antal landbrugsvirksomheder, som på trods af deres løbende positive resultater er teknisk insolvente på de værdiansættelsesmetoder, som anvendes i den finansielle verden – omend langt de fleste af virksomhederne drives med en fornuftig driftsøkonomi. Det betyder, at egenkapitalen ofte er en del lavere end den, som fremgår af årsregnskabet.

Hvis der er tvivl om virksomhedens solvens, kan kreditorer ved din død/sygdom bede skifteretten om at indsætte en kurator eller bobestyrer til at afvikle virksomheden. På den måde sættes din families økonomi, boligsituation m.m. i en væsentlig risiko.

Derfor bør du, hvis din virksomhed skal sælges i tilfælde af død eller sygdom, sørge for, at der foreligger en salgs- og afviklingsplan. Her bør det være nedskrevet, hvem der skal sælge, og hvordan alle forretningsgange og procedurer skal komme i stand, uden at du selv kan træffe beslutninger eller være til stede.

Hvis virksomheden skal køre videre uden dig
Hvis du gerne vil have, at din virksomhed i tilfælde af sygdom eller død bliver kørt videre uden dig, vil en oversigt over, hvem der skal gøre hvad, være en god hjælp. Hvem skal fx overtage den daglige drift hhv. ved sygdom og død, og er der skrevet en fuldmagt og lavet et testamente? Hvem skal informere virksomhedens interessenter om din sygdom eller død og om, hvordan virksomheden bliver videreført? Hvem kan sørge for, at dine igangværende opgaver bliver fuldført – fx håndtere dine mails og fakturere? Hvem skal udbetale løn til dine medarbejdere? Og hvordan kan dem, der skal køre virksomheden videre, overhovedet få adgang til din pc, dine logins samt finde ud af, hvilke opgaver du er i gang med, og hvordan den daglige drift plejer at køre?

Der er rigtig mange spørgsmål, og du kender sikkert svaret på mange af dem. Det kan dog anbefales, at du sammen med din familie, dine medarbejdere og rådgivere får gået alle forholdene igennem og kommer hele vejen rundt om både virksomhedens og familiens forhold.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte mig (virksomhedsrådgiver Carsten Hansen).

Husk testamentet, ægtepagten, fuldmagter m.v.
Bag en plan B ligger også en mængde juridisk arbejde. For at sikre både din familie og din virksomhed, er det vigtigt, at du forholder dig til både testamente og ægtepagt, ligesom du skal have udarbejdet de nødvendige fuldmagter, der sikrer, at de rette mennesker kan handle i virksomhedens navn. Her kan min kollega juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær hjælpe dig.