06
Apr
Har du en plan for ejerskiftet?

Af seniorkonsulent, registreret revisor Christian Damsgaard

Hvis ejerskiftet skal blive en succes for både overdrager og erhverver, så er det vigtigt først at udarbejde en grundig og detaljeret plan for processen i ejerskiftet.

Planen hjælper begge parter med at holde styr på de mange overvejelser, beslutninger, opgaver og beregninger m.v., som man nødvendigvis skal igennem.

Som en del af Patriotisk Selskabs rådgivningskoncept for ejerskifter har vi udviklet en drejebog, som er et vigtigt redskab, der styrer processen og synliggør planen. Drejebogen giver en tidsplan og en oversigt over de mange opgaver og beslutninger, som indgår i ejerskiftet, samt hvem der er ansvarlig for de enkelte punkter, når planen skal gennemføres. Den udfyldes løbende efter behov og er dermed et dynamisk redskab, som giver et overblik over, hvor langt man er i ejerskifteforløbet, hvad der er gennemført og besluttet, og hvad der mangler.

Ejerskifteplanens indhold
En plan skal, for både overdrager og erhverver, indeholde detaljerede punkter for ejerskiftekonceptets tre faser: Afklaring, modning og overdragelse. Min kollega Eva Zweidorff Kjær beskrev for nylig disse faser i denne artikel.

I vores drejebog beskrives i detaljer de opgaver, som skal udføres, samt de beslutninger, der skal tages omkring eksempelvis økonomiske, skattemæssige, juridiske og familiemæssige forhold.

Ved at have planen beskrevet i drejebogen sikrer vi, at processen for hver fase afklares og afsluttes, inden næste fase påbegyndes. Dermed sikrer vi også, at parterne når frem til de ønskede mål, og at ejerskiftet bliver en succes for begge parter.

Rettidig omhu: Læg planen på forhånd
En plan kan sagtens udarbejdes, uden at ejerskiftet gennemføres her og nu.

Det er en god idé at udarbejde planen og udføre processens første indledende faser, og dernæst ”lægge planen i skuffen”, så man er klar til det tidspunkt, hvor man rent faktisk vil gennemføre et ejerskifte. Denne situation forekommer typisk ved generationsskifte i familien.

Nogle af de indledende opgaver, som med fordel kan gennemføres på forhånd, er for eksempel følgende:

  • Vi kan udarbejde en ejendomsavanceberegning, som således kun skal ajourføres, inden ejerskiftet gennemføres. På grundlag af ejendomsavanceberegningen kan vi beregne den udskudte skat, som hviler herpå. På den måde opnår vi tidligt en idé om et af ejerskiftets væsentligste økonomiske forhold.
  • Vi kan udarbejde en investerings- og vedligeholdelsesplan frem til gennemførelsen af selve ejerskiftet for at få et overblik. Typisk vil disse udgifter give skattemæssigt fradrag for ovedrager, mens det for erhverver vil være en skattemæssig forbedring, som skal aktiveres og i bedste fald kan afskrives.
  • Det er desuden en god idé tidligt at få udarbejdet testamente og ægtepagt.

 

Der er meget at holde styr på og overveje i forbindelse med ejerskifteprocessen, så hvis du har spørgsmål eller ønsker et ejerskifteforløb hos Patriotisk Selskab, så er du velkommen til at kontakte mig (Christian Damsgaard).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.