21
Dec
Har du styr på eksplosionssikkerheden?

Du har pligt til at vurdere, om der er eksplosionsfare i din virksomhed – og hvis der er, skal du udarbejde en såkaldt ATEX-APV i tillæg til den almindelige arbejdspladsvurdering. Derudover skal du udarbejde en vejledning til håndværkere og andre, der reparerer og vedligeholder det anlæg, som er årsag til eksplosionsfaren, ligesom det er et krav, at du som arbejdsgiver sørger for, at de medarbejdere, der arbejder og færdes på anlægget har fået tilstrækkelig instruktion.

Når du har vurderet risikoen, skal du indføre sikkerhedsforanstaltninger mod eksplosion, som skal dokumenteres i ATEX-APV’en.

Sikkerhedsforanstaltningerne skal forebygge, at der opstår eksplosive atmosfærer. Der er en række krav til, hvilke sikkerhedsforanstaltninger du skal installere, som du kan læse mere om på linket nederst i artiklen. En sikkerhedsforanstaltning kan fx være eksplosionsfast udstyr, eksplosionsbarrierer, flugtveje eller førstehjælpsudstyr. Der er også krav om, at eksplosionsfarlige områder skal markeres med skilte.

Hvornår er der fare for eksplosion?
En eksplosiv atmosfære dannes af brændbart stof, ilt og en tændkilde. Brændbart stof kan fx være støv fra træpiller eller foder. Tændkilder kan fx være varme overflader, køretøjer, elektriske installationer, som kan danne gnister (fx lysstofrør eller mobiltelefoner) eller mekaniske gnister fra fx en vinkelsliber. Hvis du fjerner det brændbare stof eller tændkilden, så er der ikke længere nogen risiko for eksplosion.

Du kan læse meget mere om kravene til eksplosionssikkerhed og ATEX-APV’en her. Du er også velkommen til at kontakte juridisk konsulent Bodil Just, hvis du har spørgsmål.