02
Jul
Har du styr på, hvad børn/ansatte under 18 år må?

Vidste du, at en person under 18 år som udgangspunkt ikke må være passager i en traktor, så snart traktoren befinder sig på offentlig vej? Er man under 18, må man heller ikke køre ATV eller slå græs, medmindre det er med en håndskubber.

Det er blot nogle få af de mange regler, der gælder for børn og unge i landbruget. Reglerne gælder både for dine egne børn og for børn, der er ansat i fx et fritidsjob eller er på besøg.

For landbrugselever er der selvfølgelig en del undtagelser – men dog stadig mange regler, du skal overholde.

Særligt om traktorkørsel og farlige maskiner og stoffer
Generelt må unge under 18 slet ikke beskæftige sig med farlige maskiner, farlige tekniske hjælpemidler og farlige stoffer og materialer. En farlig maskine kan fx være en halmpresser, og farlige stoffer er fx dem, hvor der står på beholderen, at de er giftige eller ætsende.

Traktorkørsel er kun tilladt, hvis det unge menneske har traktorkørekort. Dog gælder en undtagelse, hvis barnet er 15 år eller derover, medlem af arbejdsgiverens familie og hører til husstanden, hvor der i øvrigt ikke er andre ansatte. I så fald må man gerne køre traktor, så længe det ikke sker på et sted med offentlig færdsel. Det er fx okay på marken.

Bøder
Reglerne er til for at forebygge ulykker, og opdager Arbejdstilsynet, at reglerne overtrædes, får du en bøde. Desværre er det ofte først, når der sker en ulykke, at Arbejdstilsynet finder ud af, at reglerne er blevet overtrådt.

Det er en skærpende omstændighed – og giver dermed en højere bøde – hvis barnet er 13-14 år (eller herunder) eller er undervisningspligtigt. Man er undervisningspligtig til og med den 31. juli det år, man afslutter 9. klasse, også selvom undervisningen slutter i juni måned. Så vær ekstra opmærksom her i juli.

Kan det overhovedet betale sig at ansætte unge mennesker?
Det er ikke sådan, at vi fraråder dig at ansætte unge mennesker.

Der findes arbejde, som unge gerne må udføre. Afhængig af alder kan det fx være fodring og pasning af mindre husdyr og heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling, desinfektion af koyvere og lettere malerarbejde.

Arbejdet skal som udgangspunkt ske med opsyn og hjælp fra en person over 18 år.

Spørgsmål?
Reglerne for børn og unge i landbruget er komplicerede. Hvis du er i tvivl, om din ungarbejder eller dine børn udfører arbejde, som de ikke må – så spørg hellere en gang for meget. Kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.