08
Sep
Har du styr på tjenesteboligen?

Når du ansætter en medarbejder med tjenestebolig, er det vigtigt, at der samtidig med ansættelseskontrakten laves en tjenesteboligkontrakt. Mange glemmer at få lavet tjenesteboligkontrakten, og dette kan få uheldige følger. Hvis ikke der foreligger en klar aftale om, at der er tale om en bolig med fraflytningspligt i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør, vil medarbejderen sidde på lejelovens vilkår – og dermed vil lejeforholdet reelt være uopsigeligt.

Det er også vigtigt at få beskrevet boligen og dens tilbehør og at regulere spørgsmålet om betaling for forbruget af varme, vand og el samt boligens vedligeholdelse.

Sidst men ikke mindst skal det fremgå, om der er tale om fri tjenestebolig, eller om medarbejderen skal betale husleje, og i givet fald hvilken. Markedslejen skal angives i kontrakten, da det har skattemæssig betydning for medarbejderen. Samtidig skal det angives, om der er fraflytningspligt og evt. bopælspligt, da dette medfører en skattenedsættelse på 10 % eller 30 % for medarbejderen.

Vi planlægger et fyraftensmøde i efteråret 2016, hvor du kan få mere information om emnet. Hold øje med hjemmesiden! Kontakt juridisk konsulent Rikke Gade Trinskjær, hvis du har flere spørgsmål her og nu.