27
Maj
Hav hele tiden øje på den enkelte gris

På et møde om pattegriseoverlevelse den 26. maj blev der givet konkrete tips og tricks til, hvordan man kan hæve overlevelsen. Men vigtigst af alt er rutinerne og samarbejdet i stalden.

Der er meget at gøre, når det kommer til at øge pattegriseoverlevelsen. Det kom frem på det regionale PattegriseLIV-møde på Dalum Landbrugsskole den 26. maj.

En overordnet pointe på mødet var, at det handler om hele tiden at have øje på den enkelte gris. På den måde kan man – i stedet for at bekæmpe dødeligheden – hindre den i opløbet. Det er derfor i høj grad rutinerne i stalden og ikke mindst samarbejdet, man skal have fokus på, hvis man vil øge overlevelsen:

”Udgangspunktet for at øge pattegriseoverlevelsen er en dialog om de daglige rutiner – hvordan man gør tingene, og hvad man kan gøre anderledes. Det er vigtigt, at alle medarbejdere involveres i dialogen og herfra udfører opgaverne i stalden på den samme måde, for at nye tiltag kan få en effekt”, fortæller svinekonsulent Kasper Nordtorp, som har været tilknyttet Projekt PattegriseLIV. Han tilføjer:

”Som en afledt effekt af det øgede fokus på, hvordan man gør tingene, har vi i Projekt PattegriseLIV desuden set, at medarbejderne i stalden generelt bliver mere kritiske over for egne rutiner. De sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor man gør sådan og sådan og diskuterer, hvordan man kan gøre det smartere. På den måde kan et projekt i stalden som PattegriseLIV også gå hen og føre til en mere generel forbedring af produktionen”.

Der er økonomi i det
Generelt fremhæves dét at arbejde med pattegriseoverlevelse som en ”win-win-situation”. Også økonomisk kan det betale sig, forklarede Kristian Viekilde fra Den Danske Dyrlægeforening. Han gav et konkret eksempel fra det virkelige liv, hvor en bedrift har formået at få en merindtægt på hele 446.000 kr. ved at sænke pattegrisedødeligheden fra 17 til 11 %.

Teamspirit på Sandager Skovgaard
Marianne Kyed, afdelingsleder i farestalden på Sandager Skovgaard, fortalte om sine erfaringer med Projekt PattegriseLIV.

”Vi har sænket dødeligheden i farestalden, og derudover har vi fået mere succes med vores ugentlige tavlemøde, vi har opstartet kompetenceplaner, og vi har foretaget ændringer på baggrund af laboratorieundersøgelser af de døde grise”, fortæller Marianne Kyed og afslutter:

”Plejer er død. Og der er sket store forandringer på medarbejderfronten. Vi er alle blevet mere fleksible omkring forandringer – har den tilgang, at “vi prøver det”, og så evaluerer vi på det. Derudover er vi blevet mere motiverede og stolte over at være en del af Sandager Skovgård Opformering”.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte svinekonsulent Kasper Nordtorp.