26
Okt
Hjælp med at løse erhvervets udfordringer

Hos Patriotisk Selskab deltager vi i et større projekt faciliteret af Tænketanken Frej, hvor landbruget selv skal finde ambitiøse, realistiske og holdbare løsninger på udfordringerne inden for bæredygtig produktion af danske fødevarer.

Som en del af projektet har vi bl.a. afholdt et møde mellem Tænketanken Frej, Søren Gade, Ida Auken og ca. 25 af vores medlemmer. Her brainstormede medlemmerne sig frem til en række løsningsforslag, der blev debatteret med Ida Auken og Søren Gade – mens Tænketanken Frej tog noter. Læs mere om mødet her.

Tænketanken Frej skulle nemlig efterfølgende samle løsningerne i en pjece til politikerne, pressen og landbruget. Og nu er pjecen klar. Læs den her:

Landmændene tager fremtiden i egne hænder – 21 forslag til et mere bæredygtigt Fødevaredanmark.

Bolden ligger hos landbruget
”De lokale landmænd, vi mødte, var ikke bange for at sætte visioner for fremtiden. Ambitiøse mål om at blive helt cirkulære i 2040 eller 100 % CO2-neutrale kom på banen fra landmændene selv. Lykkes det for erhvervet at lade de visioner forplante sig i hele erhvervet, vil det give noget at arbejde sammen om og styre efter. Det giver befolkningen tillid til, at landbruget er på vej i den rigtige retning. Og det vil give os politikere mulighed for at hjælpe erhvervet med at realisere deres mål”, skriver Søren Gade og Ida Auken i forordet til pjecen.

Med andre ord ligger bolden hos os lige nu – landbruget skal selv gribe løsningsforslagene i pjecen.

Mange af forslagene kræver en fælles indsats i landbruget. Men der er også meget, du selv kan gøre i din egen virksomhed og hverdag. Så læs pjecen, tag en snak med dine kolleger og se, hvad du kan bidrage med – til fordel for landbruget, Danmark og dig selv.

Hvad kan du gøre?
Pjecen indeholder fire overordnede udfordringer, der står i vejen for fremtidens bæredygtige fødevareproduktion. Under hver enkelt udfordring er listet en række løsningsforslag, som landbruget selv er kommet med.

En af udfordringerne er økonomien, og at det er svært for landbruget at få en merpris for en merindsats inden for fx miljø og klima, ligesom det kan være svært for forbrugeren at gennemskue, hvad der er bæredygtigt.

Her gik et af løsningsforslagene på, at landmændene kan blive bedre til at synliggøre CO2-tiltag i deres produktion – fx via deres produkter – og at de kan udvikle nye produkter, der i endnu højere grad tager højde for klimaet. Det kan give en merværdi.

En anden udfordring er, at landbruget fylder over 60 % af Danmarks areal. Det efterlader ikke meget plads til vild natur og levesteder for dyr og planter.

Et forslag til en løsning på denne udfordring er, at landet omorganiseres, så vi dyrker der, hvor
det bedst betaler sig, og har natur der, hvor det giver mest mening for biodiversiteten. Fx bør det stærkt overvejes, hvad vi skal gøre med lavbundsjordene, som med de nuværende vandplaner vil blive underlagt skrappe restriktioner fremover. Dernæst bør vi kigge på at lave større sammenhængende naturområder, da det har en større effekt end mange mindre naturområder. Det er vigtigt, at landbruget går aktivt ind i sagen, så alle parter bidrager til beslutningerne.

Landbruget har også en social udfordring. Engang var alle i familie med en landmand, men sådan er det ikke mere. Det betyder, at danskernes forståelse for fødevareproduktionen er begrænset. Sammenlagt med de kritiske historier i medierne om multiresistente bakterier, pesticider i grundvandet, ringe dyrevelfærd osv., har mange danskere ikke længere et positivt syn på landbruget.

Dette er en udfordring, som den enkelte landmand kan gøre meget ved. I pjecen var der bl.a. forslag om, at landmænd kan bytte hus med nogen fra byen i en uge, invitere på landbrugsferier eller i praktik og lave flere aftaler med skoler og gymnasier om besøg og projektforløb. Et mere overordnet forslag gik på, at landmænd skal stoppe med at tale ned om dem, som er anderledes end dem selv og har andre holdninger. Invitér hellere “modstandere” til debat og fremfør saglige synspunkter. Og undgå den sædvanlige klagesang – visioner og ambitioner sælger bedre.

Mød Tænketanken Frej på vores Agromek-stand (F5198)
Patriotisk Selskab deltager igen i år i Agromek – denne gang på stand F5198.

Onsdag den 28. november vil Tænketanken Frej sammen med to byboere gæste vores stand.

Hos Patriotisk Selskab tror vi på, at fremtidens landmænd er dem, der tør nærme sig forbrugeren og er i stand til at tilpasse sig efterspørgslen på markedet. Derfor mener vi, at det oplagt at lave et arrangement, hvor landmændene kan møde og komme i dialog med forbrugerne af deres produkter.

Har du spørgsmål til artiklen? Så er du meget velkommen til at kontakte direktør Christian H. Vesterager til en snak om, hvordan DU kan bidrage til at løse udfordringerne inden for bæredygtig produktion af fødevarer.