20
Nov
Hold styr på dine medarbejderes overarbejde

Det er vigtigt, at du – og dine medarbejdere – overholder reglerne for overarbejde. Ellers kan du blive dømt til at godtgøre medarbejderen økonomisk.

Højesteret har for nylig dømt en arbejdsgiver til at godtgøre sin medarbejder med 50.000 kr., fordi medarbejderen havde haft for meget overarbejde i en længere periode. Medarbejderen havde ellers altid været villig til at påtage sig ekstra arbejde og havde endda i lavsæsonen spurgt arbejdsgiver, om han måtte påtage sig andet arbejde.

Hvor meget må min medarbejder arbejde?
Arbejdstidslovens 48-timers regel siger, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i en periode på fire måneder ikke må overstige 48 timer.

Hvad hvis medarbejderen selv tilbyder at arbejde over?
Som arbejdsgiver er det dit ansvar at sørge for, at dine medarbejdere ikke overskrider grænsen for, hvor meget de må arbejde over. Og reglerne gælder også, selvom medarbejderne selv tilbyder at arbejde over.

Hvad er størrelsen på godtgørelsen til medarbejderen?
Højesteret har fastsat et godtgørelsesniveau på 25.000 kr., som kan mindskes eller forhøjes alt efter, om der er formildende eller skærpende omstændigheder.

Du kan risikere, at der kommer en sag ud af dine medarbejderes overarbejde, hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg, eller hvis din medarbejder går til fagforeningen.

Har du spørgsmål? Så kontakt juridisk konsulent Bodil Just.