10
Jun
Hollands anden største KS-station

Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen

Der kan hentes megen læring hos de danske svineproducenter. Det er i hvert fald holdningen i Holland, hvor de hollandske svineproducenter og de tilknyttede virksomheder ofte skeler til dansk svineproduktion. De betegner os som frontløbere og høster gerne erfaringer fra os.

I de kommende uger bringer vi her på hjemmesiden en artikelserie ”Hollandsk svineproduktion i glimt”, hvor vi ser nærmere på forholdene for hollandske svineproducenter, på forskelle og ligheder og på, hvor og hvordan vi evt. kan lære noget af hinanden. Artiklerne er baseret på en studietur til Holland i efteråret 2013. Dette er den anden artikel  i serien – denne gang om Hollands anden største KS-station og om hollandske avlsprogrammer.

Hollands anden største KS-station
KS-stationen ved navn ”Klasse KI” er Hollands anden største leverandør af sæd til de hollandske svineproducenter. Firmaet sælger ½ million sædportioner om året. De har et mål om at nå en markedsandel på 20 procent. Det siger lidt om størrelse på denne andenstørste leverandør i Holland. Klasse KI sælger kun sæd og ikke avlsdyr, og de profilerer sig på at sælge kvalitetssæd med høj sundhedsstatus, så producenterne selv kan producere deres avlsdyr.

For at beholde deres høje status, som betyder meget for salget af deres sæd, har de opsat filtre på indsugningsenheder, hvor ornerne er opstaldet. Firmaet leverer sæd seks dage om ugen, og de leverer over hele landet. Markedet er åbent. Firmaet eksporterer også sæd til Belgien, Tyskland, Portugal, Spanien, England, Frankrig, Bulgarien, Kroatien og Cypern og er især kendt for deres høje sundhedsstatus. Firmaet beskæftiger sig meget med nedfrysningsteknikker, også for embryoner, og deres nedfrosne sæd giver en faringsprocent på 85 procent.

Den største leverandør af sæd i Holland er firmaet Vion. Vion er Hollands største slagteri, som blandt andet også tilbyder sædvare.

***

Avlsprogrammer
I Holland arbejder man med 15 orneracer og seks so-linjer. I modsætning til Danmark eksisterer der i Holland langt flere avlsprogrammer og forskellige muligheder. Aftegningsmetoderne i Danmark og aftegningsmetoderne Tyskland er forskellige fra metoderne i Holland, og derfor er også de danske avlslinjer anderledes end i Holland. Det hele bunder naturligvis i, hvordan den bedste afregning opnås, alt efter slagteriernes målemetoder og vægtning af de forskellige egenskaber.

Den KS-station, vi besøgte, havde mange forskellige orneracer repræsenteret i deres sortiment. KS-stationen tager bl.a. til Danmark og udvælger Duroc-orner efter høj tilvækst og lavt rygspæk. Disse orner afregnes dog ikke så godt i Holland, men vælges indimellem alligevel pga. den høje tilvækst. Ingen af de andre orneracer kan overgå Duroc på en LY-so-linje i tilvækst. KS-stationen oplever imidlertid, at kunderne klager over afkom efter Duroc-orner, da de får 2-5 procent flere grise med navlebrok og generelt får flere grise med diarré efter Duroc-orner.

Da firmaet har en produktion af 10.000 søer på friland i England, har de udviklet en speciel so-linje. Denne so-linje indeholder Duroc. Det betyder, at Duroc-orner bruges til levering af smågrise/slagtesvin til Tyskland og til so-linjer til de engelske udendørs søer. Firmaet forudser, at Duroc vil vinde markedsandele, idet den har en hurtig tilvækst – også selv om den ikke er så kødfuld som Pietrain.

Stationens Pietrain-orner er halotangen-frie. De har dog enkelte belgiske orne-linje, som er bærere af genet, men de arbejder på at få genet avlet ud.

Totalt set er der ca. 20 procent danavl søer i Holland. Resten er Topigs-søer. I Holland opnår landmanden den bedste afregning ved at have en Pietrain-orne på en Topigs-so – til trods for den langsommere tilvækst.

Sædportionerne i Holland må kun indeholde sæd fra en enkelt orne. Til forskel fra Danmark, hvor der blandes sæd fra forskellige orner.

For flere informationer om studieturen til Holland –  kontakt svinekonsulent Mette Skjold Sørensen.