29
Okt
Hollandsk svineproduktion i glimt

Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen

Hollandske svineproducenter og de tilknyttede virksomheder skeler meget til dansk svineproduktion. De betegner os som frontløbere og høster gerne erfaringer fra os. Artiklerne ”Hollandsk svineproduktion i glimt” kigger nærmere på, hvordan forholdene er for hollandske svineproducenter, hvor vi adskiller os, ligner hinanden, og hvor vi evt. kan lære noget af dem.

Dyrevelfærd
Det er ulovligt at aflive grise i Holland. Skal et dyr aflives, skal producenten ringe efter dyrlægen. I praksis virkede det dog, som om pattegrise bliver aflivet af landmanden selv, mens alle andre kategorier af grise aflives ved at tilkalde dyrlægen. Loven, der forbyder aflivning, er en gammel lov, der skal forhindre hjemmeslagtninger. Vi så ikke mange syge dyr på vores besøg rundt i staldene, men spottede dog et par stykker. Det så ikke ud til, at der var sygestier til smågrise i nogen af de stalde, vi besøgte.

I sostaldene var der i den ene stald bevaret et par drægtighedsbokse (enkeltdyrsbokse), som af ”veterinære årsager” gerne måtte blive. I den anden stald var der to enkeltdyrsbokse med fast gulv og spalter og en enkelt større boks (formentlig til flere søer), der var velstrøet med spåner, som var til søer med dårlige ben. Vi så dog ikke mange søer med benproblemer. Der var enkelte skuldersårssøer, og dem blev der ikke gjort noget videre for. I den ene besætning blev sårene sprayet, men ellers gjorde man ikke andet end at prøve at holde søerne i god huld.

Udover den ene sti med spåner så vi ingen brug af strøelse i nogen af staldene. Krav til rode-beskæftigelsesmateriale blev opfyldt ved plastgenstande af forskellig art.

dyrevelfærd 1dyrevelfærd 2dyrevelfærd 3

 

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere oplysninger – kontakt svinekonsulent Mette Skjold Sørensen