12
Dec
Hollandsk svineproduktion i glimt

Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen

Hollandske svineproducenter og de tilknyttede virksomheder skeler meget til dansk svineproduktion. De betegner os som frontløbere og høster gerne erfaringer fra os. Artiklerne ”Hollandsk svineproduktion i glimt” kigger nærmere på, hvordan forholdene er for hollandske svineproducenter, hvor vi adskiller os, ligner hinanden, og hvor vi evt. kan lære noget af dem.

Hygiejne
Der er høj hygiejne i de hollandske farestalde, og det kunne vi danskere lære noget af. De hollandske søer bliver vasket inden indsættelse i farestalden. I de stalde, vi besøgte, var der i den ene stald en ”vaskehal” til søerne. Det var en stor sti ude ved gangarealet med plads til 20 søer. Søerne blev drevet ind i stien på vej til farestaldene. Her var overbrusningsdyser i loftet og en hedvandsvakser til at spule søerne med. Her brugte de ikke sæbe. Men i en anden besætning blev søerne sat i den nyvaskede faresektion og umiddelbart efter indsættelse blev søerne oversprøjtet med sæbe (probiotika-sæbe) og herefter blev søerne skyllet af med koldt vand via højtryksrenseren. Tidsmæssigt virkede det ikke som om, det tog ret lang tid med vask. Det var systematiseret og redskaber som højtryksrenser og håndsprøjte med sæbe var let tilgængelige.

håndsprøjte til indsæbning

Håndsprøjte til indsæbning

Nyindsæbet so

Nyindsæbet so

Vaskehal til 20 søer

Vaskehal til 20 søer

 

 

 

 

For yderligere oplysninger – kontakt svinekonsulent Mette Skjold Sørensen.