18
Dec
Hollandsk svineproduktion i glimt

Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen

Hollandske svineproducenter og de tilknyttede virksomheder skeler meget til dansk svineproduktion. De betegner os som frontløbere og høster gerne erfaringer fra os. Artiklerne ”Hollandsk svineproduktion i glimt” kigger nærmere på, hvordan forholdene er for hollandske svineproducenter, hvor vi adskiller os, ligner hinanden, og hvor vi evt. kan lære noget af dem.

Miljøteknik
En anerkendt forsker i Holland, Andre Aarnink fra Livestock Research, holdt indlæg for os på vores tur i Holland. I Holland er de miljømæssige problemer især ammoniak, lugt og støv. Ammoniak og lugt kender vi i Danmark, mens vi kun i mindre grad har problemer med støv.

En lille krølle skal støv dog have, idet jeg som fotograf er vant til støvfnug på billederne fra danske svinestalde. Der var ikke støv i luften i de hollandske svinestalde – trods brug af blitz blev billederne gode.

Der er stor ammoniakforurening i de husdyrtætte områder i Holland, men er dog sket en stor ammoniakreduktion fra 1990-1995, da en hollandsk lov om nedfældning trådte i kraft. Nu er der følgende krav til ammoniakreduktion:

dyregruppe Holland

 

 

 

 

 

 

De nye krav betyder, at alle nye stalde skal have luftrensning. Total set står landbruget i Holland for 16 % af ammoniakudledningen, og målet er at nå ned på 12 %.

Stort set alle stalde i Holland laves med en fælles luftkanal under taget og med luftrenser. Smågrisene må gå på fuldspalter, mens slagtesvinene skal have en andel fast gulv, og det har de skullet de sidste 5 år. Enkeltbokse til søer er forbudt. Alle søer skal være løsgående bortset fra i løbeafdelingen.

En luftrenser fjerner 90 – 95 % af ammoniakken og er den mest udbredte miljøteknik i Holland. Den består af 3 filtre. Et, der er overridslet med vand, som tager støv, et, der overridsles med syre, som tager ammoniak, og et sidste, der er et biologisk filter, som tager lugt. Enkelte besætninger har kun et to-filtersystem, dvs. de har ikke det biologiske filter mod lugt.

filter

 

 

 

 

 

 

 

 

Af andre ammoniakreducerende tiltag har de prøvet et ”bælte-system” under spalterne, der kører møget væk med det samme. Dvs., de havde etableret systemet i en toetages svinestald. Grisene øverst, så forskerne kunne komme til bæltet nedenunder spalterne. Bæltet reducerede ammoniakfordampningen med 70 %, men da der er krav om, at teknologier skal fjerne minimum 80 % i Holland, holdt forsøgene op.

En anden erfaring, de har gjort, er ligesom vores ”straw-flow”, dvs. skråt gulv med strøelse og en hævet kant forenden, hvor møget skrabes/trædes ned i en kumme nedenunder, der er med tæt låg bortset fra kanten, som møget kommer ned via. Her var ammoniakfordampningen den samme som for almindelige gyllesystemer. Lugten var dog reduceret, ligesom metangas-niveauet var reduceret. I stalde med udeareal (dog overdækket og med gardin i ydervæggen) er deres erfaringer, at 80 – 90 % af gødningen afsættes på udearealet.

Danske forsøg har vist 50 – 60 % reduktion af ammoniak ved gulvudsugning.

Luftrensere er ”in” i Holland lige nu, men forskerens vurdering er, at punktudsugning bliver det næste.

For yderligere oplysninger – kontakt svinekonsulent Mette Skjold Sørensen.