31
Dec
Hollandsk svineproduktion i glimt

Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen

Hollandske svineproducenter og de tilknyttede virksomheder skeler meget til dansk svineproduktion. De betegner os som frontløbere og høster gerne erfaringer fra os. Hermed følger den sidste artikel i serien ”Hollandsk svineproduktion i glimt”, der kigger nærmere på, hvordan forholdene er for hollandske svineproducenter, hvor vi adskiller os, ligner hinanden, og hvor vi evt. kan lære noget af dem.

Probiotika
Vi stødte på brugen af probiotika på vores tur rundt i Holland. Der er altså ”troende” mennesker i Holland, når det kommer til alternative behandlingsformer. ”Gode bakterier på flaske”- blev probiotikaen solgt under. Filosofien er at tildele gode bakterier, der så skal etablere sig og fortrænge de dårlige bakterier. Vi besøgte en svineproducent, som brugte et probiotikaprodukt og samtidig var sælger af det. Produktet kan bruges til tre ting: Til tilsætning i vandsystemet, til luften (tåge over dyrene) og som sæbe, enten til vask af dyr eller efter vask af stald. Produktet fjerner biofilmen.

Hollændernes egne forsøg har vist resulteret i en anbefaling om, at man bør tåge-spraye tre gange om ugen over dyrene. De har prøvet at gøre det to gange om dagen via overbrusning, men når den samme mængde bakterier bliver fordelt med mere vand (forholdet vand/probiotika), giver det for meget vand i forhold til probiotikaen, og de ”dårlige” bakterier får igen voksemuligheder. Hollænderne har også taget prøver til laboratorieundersøgelse for at kunne følge udviklingen og sammensætningen af bakterierne i staldmiljøet. Dette er nok den mest interessante erfaring, vi har fået med hjem fra Holland.

Problemet i den besætning, vi besøgte, er MRSA og dermed stafylokokker. Hollænderne har formået at reducere niveauet til stort set nul, men er dog ret sikre på, at de ikke har slået bakterien ihjel, men foreløbig kun fortrængt den. Besætningen, vi var på besøg hos, har reduceret deres antibiotikaforbrug med 95 %. Ejeren gav før 44 doser dagligt (600 søer med smågrise), men nu giver han mellem 1 – 1 ½ dose. Dette er et resultat af en kombination mellem probiotika, forbedret management og hygiejne.

Prismæssigt ligger produktet på 1,10 € pr. gris til soholdet, og til slagtesvin er prisen ca. 1,45 €, hvis man altså bruger alle tre varianter. Enkeltvis koster produktet til slagtesvin til vandforsyningen 0,5 €, luftsprayen koster 0,8 € og til desinfektion koster den 0,15 € pr. gris.

En sidegevinst ved brugen af probiotika er, at gyllen lugter mindre ved udbringning, og at probiotikaen sænker niveauet af ammoniak i luften. Det ville for alvor give gevinst, hvis det blev godkendt i Danmark og kunne bruges som BAT-tiltag i forbindelse med miljøgodkendelser.

For yderligere oplysninger – kontakt svinekonsulent Mette Skjold Sørensen.