29
Sep
Hollandsk svineproduktion i glimt

Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen

Hollandske svineproducenter og de tilknyttede virksomheder skeler meget til dansk svineproduktion. De betegner os som frontløbere og høster gerne erfaringer fra os. Artiklerne ”Hollandsk svineproduktion i glimt” kigger nærmere på, hvordan forholdene er for hollandske svineproducenter, hvor vi adskiller os, ligner hinanden, og hvor vi evt. kan lære noget af dem.

Udvikling
Ligesom i Danmark oplever man i Holland, at de små producenter må lukke. Og de enheder, der overlever, bliver større og større. Nye svineproducenter har dog lettere ved at etablere sig i Holland, da de ikke skal ud og låne penge til jord. Til gengæld afsættes husdyrgødningen i Holland til fx planteavlere, men det er husdyrproducenten, der skal budgettere med omkostningen. Det er ret dyrt at afsætte gødning, ca. 12-18 € pr. ton. Gylletransporter kan foregå som rågylle eller som pelleteret. Enkelte steder kan gyllen separeres. Der var meget få gylletanke. I de fleste stalde blev gyllen opbevaret under spalterne og suget direkte ud pr. sektion.

Generelt er den Hollandske produktion ca. gået ned med 2-3 % i soantal over de seneste år, men det er primært pga. økonomiske problemer, mere end det er pga. kravet om løsgående søer. Hollænderne er ligeså langt som os, med hensyn til løsgående søer i farestaldene.

Langs bygningen ses rør til udsugning af gyllen direkte til lastbilerne. Der var ingen gyllebeholder ved denne stald.

gylleudsugning

 

For yderligere oplysninger – kontakt svinekonsulent Mette Skjold Sørensen