20
Okt
Høringssvar til vandplaner – det er nu, det sker!

Af afdelingsleder Listbeth Shooter

Som tidligere omtalt er de statslige vandplaner nu i en seks måneders offentlig høring, som er åben for alle. Patriotisk Selskab anbefaler, at alle berørte lodsejere indgiver et høringssvar omkring følgende punkter:

  • Konkrete elementer i vandplanerne, som vedrører en bestemt matrikel, f.eks. en indsats i et specifikt vandløb, eller til
  • Generelle emner i vandplanerne eller i de tilhørende miljørapport.

 

Lodsejere, hvor landbrugsdriften kan være enten direkte eller indirekte berørte af indsatserne, bør forholde sig til de konsekvenser, som vandplanerne vil have. Det er vigtigt, at landbruget til stadighed fastholder presset og påpeger fejl og uhensigtsmæssigheder i planerne.

Lodsejere, som tidligere har indgivet høringssvar, vil blive kontaktet af miljøkonsulenterne. Hvis man ønsker at indgive høringssvar igen, vil der naturligvis blive taget udgangspunkt de gamle høringssvar, hvortil eventuelle ændringer til indsatserne siden forrige høringsrunde vil blive inkluderet.

Hvis man ikke tidligere har indgivet høringssvar, så kontakt Patriotisk Selskabs miljøkonsulenter for yderligere information. Høringssvar skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest den 23. december 2013 kl. 12.00.

Ved spørgsmål til vandplanerne samt hjælp til udarbejdelse af høringssvar kontakt Husdyr, miljø og jura afdelingen.