04
Jun
Husdyrbrug: Kravet om miljøledelse er slet ikke så slemt

Af miljørådgiver Kamilla From-Nielsen

Hvis du har et husdyrbrug af en vis størrelse (et IE-husdyrbrug), skal din virksomhed have et såkaldt miljøledelsessystem. Det er et krav, som gælder dig, der har en § 16a-miljøgodkendelse efter den ”nye” godkendelsesordning, der trådte i kraft i 2017. Fra den 21. februar 2021 gælder kravet desuden for alle med en miljøgodkendelse – også § 12-miljøgodkendelser efter det gamle godkendelsessystem. Du slipper derfor ikke udenom kravet om miljøledelse, medmindre din produktion ikke kan kategoriseres som et IE-brug, og/eller du kun har en miljøtilladelse og ikke en miljøgodkendelse.

Men hvorfor overhovedet ønske at slippe udenom? Miljøledelse er slet ikke så slemt, og du kan også vælge at se det som en mulighed. Et miljøledelsessystem kan sagtens vendes til din egen fordel; for når der opnås en besparelse på eksempelvis brændstof, vand og energi, er det ikke kun miljøet, der skånes – det er også din egen pengepung.

Herudover indgår miljøledelse som en af de parametre, kommunen beregner din bedrifts miljøscore ud fra. Det gælder, uanset om du er omfattet af kravet om miljøledelse eller ej. Jo lavere miljøscore, jo færre prioriterede tilsynsbesøg. Hvis du har miljøledelse, vil det trække den samlede miljøscore ned, hvilket kan medføre en lavere tilsynsfrekvens – i bedste fald vil du kun modtage tilsynsbesøg hvert tredje år.

Hvad er miljøledelse?
Kravet om miljøledelse stammer fra EU og er indført for at gøre miljø til en del af beslutningsgrundlaget i den enkelte virksomheds ageren – på linje med fx økonomi og sociale hensyn. Når du indfører miljøledelse i din virksomhed, skal du derfor gøre en bevidst indsats for at passe bedre på miljøet.

Det kræver selvfølgelig rent formelt, at du udarbejder nogle arbejdsdokumenter, men det behøver ikke at være kompliceret – tværtimod. Dokumenterne skal være simple og overskuelige for alle.
Miljøledelse kan indføres på alle bedriftsniveauer, så miljøhensyn både er en del af de daglige arbejdsrutiner og den mere overordnede retning, du sætter for din virksomhed. Din strategi for udviklingen af virksomheden kan derfor med fordel inddrages i miljøledelsessystemet for at opnå synergi mellem udviklingsplanerne.

Det kan bl.a. være, hvis du i forvejen har planer om at etablere et gyllekølingsanlæg eller blot en ny pumpe til gyllekølingsanlægget, der er mere energibesparende – fx en pumpe, der kan udnytte udendørsluft i vinterhalvåret frem for nedkølet luft. Det kan også være, hvis du har planer om at udskifte lys, ventilation, opvarmningskilder eller investere i vedvarende energi.

Miljøledelse kræver dog ikke nødvendigvis dyre investeringer. Det kan også være, at du gerne vil måle på dit vand- eller brændstofforbrug gennem et år, så du kan få et overblik over, hvordan du kan spare – og året efter nedsætte forbruget. Eller måske du gerne vil indføre nogle nye tiltag, der kan gøre arbejdsmiljøet for dine medarbejdere bedre, fysisk og psykisk. Der er mange muligheder – og du kan arbejde med lige præcis det, der giver mest mening i din virksomhed.

Sådan gør du
”Samlingspunktet” i et miljøledelsessystem er en skriftlig miljøpolitik. Miljøpolitikken beskriver de miljøpåvirkninger, din virksomhed forårsager, som virksomheden gerne vil arbejde med.

Når du går i gang med miljøledelsessystemet, er første trin hermed at klarlægge virksomhedens miljøpåvirkninger – og herefter mulighederne for at arbejde med disse. Fx kan miljøpolitikken indeholde områder som foder, affald, energi, opbevaring og håndtering af husdyrgødning samt beskrive, hvordan miljøindsatsen inden for disse områder kan forbedres.

Næste skridt er at formulere nogle miljømål for reduceringen af din virksomheds miljøpåvirkninger. Herefter prioriterer du målene og udvælger et eller flere til at være årets fokuspunkt(er). For hvert miljømål, du ønsker at arbejde med inden for en klarlagt tidsperiode, lægger du desuden en konkret handlingsplan for, hvordan du vil gøre.

Et miljøledelsessystem skal evalueres og revurderes mindst én gang årligt. Ved evalueringen skal du kigge på målene for det foregående år og evt. justere både mål og handleplan – så miljøindsatserne er til at arbejde videre med.

Når du går i gang med dit miljøledelsessystem – så lad være med at gøre det mere kompliceret end nødvendigt. Der ligger selvfølgelig lidt arbejde i at få kortlagt din virksomheds miljøpåvirkninger og den løbende reflektering over miljøindsatsen. Men det behøver ikke at være en kæmpestor og uoverkommelig opgave. Vælg i stedet at se miljøledelsessystemet som et redskab, til at øge fokus på en miljømæssig og bæredygtig udvikling af din virksomhed – samtidig med at der kan være en økonomisk gulerod i form af reducerede driftsomkostninger.

Brug for hjælp?
Vi hjælper dig gerne med at formulere en miljøpolitik, sætte miljømål og lægge en handlingsplan.

Hvis du gerne vil gøre andet og mere end bare at opfylde lovkravet til et miljøledelsessystem, kan du overveje en bæredygtighedsanalyse – det kan vi også hjælpe med.

Kontakt mig endelig (Kamilla From-Nielsen).