22
Nov
Husdyrhold til pleje af natur – uden miljøgodkendelse

Af miljøkonsulent Sheila Neldeborg

Ny tilladelse og godkendelsesbekendtgørelse til husdyrbrugsloven gør det nu muligt at etablere, udvide eller ændre et dyrehold til afgræsning og pleje af naturarealer.

Mulighederne for etablering, udvidelse eller ændring kan ske ad to veje:

Den ene mulighed er via anmeldelse at etablere, udvide eller ændre et dyrehold, som forventes opstaldet en del af året (jf. § 19i). Dyreholdet må maksimalt have gødningsproduktion fra 1. oktober til 30. april, svarende til 15 DE.

Dyreholdet må omfatte ammekøer med opdræt, stude, tyrekalve og tyre, okser, får, geder og heste, og arealerne må kun omfatte græsningsegnede arealer, som er fredede, § 3-arealer, natura 2000 eller andre permanente græsningsarealer.

Den anden mulighed er via anmeldelse at etablere, udvide eller ændre et afgræsningsdyrehold på højest 250 DE, som går ude hele året uden brug af staldanlæg (jf. § 19j).

Ordningen omfatter samme dyretyper som i § 19i og samme typer af arealer. Øvrige arealer må maksimalt udgøre halvdelen af det samlede areal. Derudover stilles der krav om dyretryk pr. ha, således der netto fjernes flere næringsstoffer, end der tilføres. Derudover stilles der krav til græsningsperioder, størrelse og udseende på stald, samt i nogle tilfælde krav til nedtagning af staldanlæg inden for en periode efter græsningens ophør.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Sheila Neldeborg e-mail shn@patriotisk.dk eller telefon 6315 5449.