27
Okt
Husdyrproducent: Klar til de nye krav i 2021?

Har du flere end 2.000 stipladser til slagtesvin, 750 stipladser til søer eller 40.000 stipladser til fjerkræ? Så skal du have implementeret de nye krav om miljøledelse samt vedligeholdelses-, kontrol- og uddannelsesplaner inden den 21. februar 2021.

Herefter kan kommunen forlange dokumentation for, at du overholder kravene på din bedrift og kontrollere det ved tilsynsbesøg eller ved administrative tilsyn. Hvis du ikke får nogen tilsynsbesøg, skal du indberette dokumentation i slutningen af året.

Deltag i vores møde for griseproducenter den 19. november og bliv klogere på, hvordan du lever op til kravene – læs mere her.

Hvad indebærer de nye krav?
Formålet med de nye krav er at forebygge utilsigtet miljøpåvirkning omkring bedriften og uheld.

Når du skal i gang med dit miljøledelsessystem, kræver det, at du formulerer en miljøpolitik, fastsætter miljømål og udarbejder en handlingsplan. Handlingsplanen kan udarbejdes og formuleres, så den samtidig dækker behovet for vedligeholdelses- og kontrolplaner.

Et miljøledelsessystem skal evalueres mindst en gang om året – herunder skal mål og handlingsplanen tilpasses.

Kravet om uddannelsesplaner indebærer, at det for alle medarbejdere, der er tilknyttet din virksomhed, skal dokumenteres, at de har gennemgået den nødvendige uddannelse til at udføre deres arbejde. Herudover skal det kunne dokumenteres, at de er instrueret i, hvad de skal gøre, hvis der sker en ulykke eller et uheld på ejendommen.

Få det bedste ud af det
Om du er omfattet af de nye krav eller ej, kan det være en fordel med et miljøledelsessystem. Der er penge at spare på fx energi, vand, foder, brændstof m.v. Derudover har arbejdet med miljø en positiv effekt på omverdens opfattelse af landbruget.

Der er stor mulighed for at inkludere dine medarbejdere i arbejdet og give dem ansvar for dele af miljøledelsessystemet.

Miljøledelse kræver ikke nødvendigvis dyre investeringer. Det kan være, at du ønsker at reducere dit vand- eller brændstofforbrug det kommende år? Det kan også være, du gerne vil implementere nye tiltag, der kan gøre arbejdsmiljøet for dine medarbejdere bedre, fysisk eller psykisk? Måske har du mulighed for at udnytte overskudsvand eller -varme fra nærliggende industri – eller måske producerer bedriften selv overskudsvarme, der kan udnyttes af andre? Der er mange muligheder, og du kan arbejde med lige præcis det, der giver størst gevinst på din bedrift.

Et miljøledelsessystem bør ikke være for kompliceret. Der skal investeres tid i udformningen og tilpasningen af systemet, men herefter bør den daglige håndtering simplificeres. Systemet skal være et værktøj frem for en byrde, som kan bruges til at skabe fokus på en miljømæssig og bæredygtig udvikling af din bedrift – samtidig med at der kan være en økonomisk gulerod ved nogle af de miljøtiltag, der implementeres.

Spørgsmål
Her kan du tilmelde dig vores møde for griseproducenter, hvor du kan høre mere om de nye krav.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.