12
Dec
Husk 30%-ordningen

Af chefkonsulent Jens Kring       

Husk, at selvstændige til og med indkomståret 2014 kan indbetale op til 30 % af deres overskud på en pensionsordning. For 2013 skal indbetaling ske inden udgangen af 2013.

De fleste selvstændige har svingende indkomster. Det er der taget højde for i skattelovgivningen med en særlig regel om, at selvstændige til og med indkomståret 2014 kan indbetale op til 30 % af deres overskud på en pensionsordning.

Der kan indbetales på enten en ratepension eller til en ophørende livrente, og indbetalingen må gerne ske til en eksisterende pensionsopsparing.

Der gælder ikke noget krav om en minimumsindbetaling og heller ikke noget krav om, at der skal indbetales hvert år. Den selvstændige kan således fra år til år tage stilling til, om der skal indbetales til ordningen.

Ordningen betyder samtidig, at selvstændige først fra 2015 bliver omfattet af loftet på 50.000 kr. for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter.

Maksimumbeløbet beregnes som 30 % af virksomhedens skattemæssige overskud før renter og kursgevinster/kurstab.

Indbetalingen til pensionsordning skal ske inden indkomstårets udgang og vil derfor bero på et skøn af årets resultat. Når det endelige overskud fra virksomheden er gjort op, og det viser sig, at der er indbetalt for meget, kan dette tilbagebetales fra pensionsselskabet.

For yderligere oplysninger, kontakt chefkonsulent Jens Kring.