12
Okt
Husk dette ved omlægning af afdragsfrihed

Af driftsøkonom Simon Sepstrup Sørensen

Står du også foran et udløb af afdragsfriheden på dit lån, og mangler du en plan for, hvordan du skal afdrage? Så anbefaler vi, at du skynder dig at gøre noget ved det – særligt hvis du også er presset på indtjeningen.

Sådan øger du dine chancer for en god aftale med banken
Nedenfor giver vi dig en række simple – men effektive – råd til, hvordan du kan agere over for banken:

  • Vær i god tid. Det kan tage lang tid for banken og dig i fællesskab at nå frem til en optimal løsning, inden afdragsfriheden udløber, og derfor er det med at komme i gang med det samme. Jo flere lån og jo flere ejendomme, du har, des vigtigere er det desuden at kigge på finansieringen i et større perspektiv.
  • Vær på forkant. Tag selv initiativ til at finde en løsning, inden banken henvender sig til dig. Det giver dem et langt bedre indtryk af dig.
  • Hav indsigt i både økonomi og drift. Bankerne vægter, at du agerer som en virksomhedsleder og har et godt indblik i din virksomhed og økonomi. Du behøver ikke at vide alt i detaljen, men du skal have et overblik.
  • Udnyt muligheden for at indhente alternative tilbud. Hvis udløbet af afdragsfriheden på dit lån betyder, at der alligevel skal ændres i låneporteføljen, så er det oplagt at indhente alternative tilbud, hvis du befinder dig i en situation, hvor det er muligt at flytte låneudbyder.
  • Læg en konkret strategi og handleplan for, hvordan du vil arbejde målrettet med at styrke din virksomhed. Strategien skal være realistisk, men samtidig vise, at du fremover vil være i stand til at afdrage på din gæld. En god handleplan er så specifik, at hverken du eller andre involverede er i tvivl om, hvad der skal ske. Patriotisk Selskab kan hjælpe dig med både strategien og handleplanen.

 

Mulige løsningsmodeller
Til mødet med realkreditinstituttet kan en række løsningsmodeller eventuelt bringes i spil. Det er Patriotisk Selskabs vurdering, at kreditforeningerne typisk er åbne for en konstruktiv dialog, selvom løsningen alt andet lige afhænger af risici og den kompleksitet, der er forbundet med din ejendom – jo mere kompleks din ejendom er, jo større afdrag forventer kreditforeningen.

For mange landmænd vil det være vanskeligt at servicere de ordinære afdrag efter udløb af den afdragsfrie periode og dermed mest optimalt, hvis det er muligt at omlægge til et nyt lån med løbetidsforlængelse og ny afdragsfri periode. Afhængig af gældsprocenten og aktivernes sammensætning skal der dog påregnes afdrag på en del af gælden. Men mange realkreditinstitutter er pragmatiske og interesserede i, at der findes en holdbar løsning for begge parter.

Det kan dog ikke understeges nok, at det vigtigst er at agere proaktiv. Jeg opfordrer derfor til, at du tager kontakt til din rådgiver, hvis du endnu ikke har lavet en aftale med realkreditinstituttet. Du er også meget velkommen til at kontakte mig.